Christus Rex

S čime se ne slažem u komunikaciji pape Franje?Tisak instrumentalizira, ali Papa im je u tome pomogao: to je mišljenje tradicionalista Roberta de Matteija, profesora za povijest novog vijeka i kršćansku povijest na Europskom sveučilištu u Rimu i do 2011. dopredsjednika Nacionalnog vijeća za istraživanje Republike Italije. De Mattei je izdavač i urednik mjesečnika Radici Cristiane, Nova Historia i katoličke obavijesne agencije „Corrispondenza Romana“. U razgovoru s Formiche.net daje vlastitu analizu prvog papinskog semestra o čijoj komunikacijskoj strategiji izražava velike pridržaje.

Kako proživljava „katolik bez kompromisa“, kako Vi sebe označavate, otvaranje pape Franje prema homoseksulacima i rastavljenima?

Moje je mišljenje da je to je to bilo jaka instrumentalizacija Papinih riječi, u smislu da ja ne vidim ovo veliko otvaranje. Barem sa stajališta nauka, i također jer je papa Franjo sam naglasio da njegovi stavovi o ovim temama nisu drukčiji od stavova Katekizma.
Kako analizirate Bergogliov intervju - manifest u Civiltà Cattolica?

Upravo jer je Papa naglasio da se glede nauka vjere namjerava staviti u kontinuitet s crkvenim učenjem i ne namjerava zastupati doktrinarne novosti, po tome je razina na koju se stavlja ovim intervjuom pastoralne ili strateške naravi: tj., ono što predlaže nije nov nauk, nego nova metoda približavanja ovim problemima.

S kojim odrazima?

Budući da se Bergoglio, po vlastitom priznanju, premješta s doktrinarne razine na kojoj ništa novo ne uvodi, na razinu komunikacijske strategije, svakom je katoliku dopušteno raspravljati o ovome pristupu. A iz ove perspektive radi se po mojem mišljenju o nesretnom pristupu jer omogućuje instrumentalizaciju njegovih riječi. Ali nije samo tisak odgovoran za ovu instrumentalizaciju koji, ako tako želimo, radi svoj posao nego i onaj koji ga čini mogućim jezikom koji je u nekim točkama posve dvoznačan.

Što je rezultat ovog novog jezika?

Mislim da on može biti vrlo opasan jer Papa ne upravlja svijetom komunikacije, a još manje katolici, nego lobiji i laicistički moćnici koji su kadri uporabiti ga na iskrivljen način. Osobno imam velike pridržaje s obzirom na Papinu komunikacijsku strategiju.

Ima dakle pravo dnevnik Il Foglio Giuliana Ferrare s konstatacijom da su načela o kojima se ne može raspravljati sada već svedena na mrtvo slovo na papiru?

To mi se čini pretjeranim. Posrijedi su načela koja po svojoj naravi mogu proživjeti trenutke pomračenja. Ali čini mi se da je Papa rekao, ne niječući ih, da u svojoj komunikaciji više voli druge točke, polazeći od pretpostavke da su pravo na život i obitelj već poznata načela. Međutim, temeljni je problem da stav Crkve o tome nije poznat široj javnosti te o tome vlada velika konfuzija i unutar katoličkoga svijeta. Jedina dvojica papa, koja su u tome ustrajavala, bili su Ivan Pavao II. i Benedikt XVI. Bergoglio, premda se stavlja u doktrinarni kontinuitet sa svojim prethodnicima, mislim da želi izraziti strateški diskontinuitet.

Kako procjenjujete ovu odluku?

Više volim prethodnu komunikativnu strategiju, ali, dakako, vrijeme će to reći, a stablo će se vidjeti po plodovima koje će dati. Nadam se da posljedice ovoga pristupa neće biti razorne.

A Ratzingerovo pismo Odifreddiju, što je to, način da se postave kameni međaši?

To je pismo koje po mojem mišljenju uvećava pomutnju koja već vlada, jer iako on zastupa jasna načela, nameće misao da mogu postojati, premda na razini privatnog Učiteljstva, dvije faze koje istodobno interveniraju na istoj pozornici koja je u konkretnom slučaju dnevnik La Repubblica. Mislio sam kao i mnogi drugi da se Benedikt XVI. želi povući iz javnoga života i voditi život molitve i tišine što ne znači da griješi jer je njegova kritika Oddifreddiju točna. Dakle, ne raspravljam o sadržaju, nego još jedanput izražavam pridržaje glede prikladnosti.

Mislite li da je reforma Kurije već nepovratna?

Ona još nije ni otpočela, pričekajmo s prosudbom. Zasada su to bile normalne promjene, ali nikakav znak reforme. U listopadu će se Papa susresti s onom skupinom kardinala kojoj je povjerio zadaću da podastru prijedloge. Vidjet ćemo i dati prosudbu u sljedećim mjesecima.

Izvor: formiche.net


Arhiva bloga

Časopis: