Christus Rex

Konrad Adenauer – katolik i njegova Europa


Ovih će se dana u Kölnu održati predavanje o njemačkom saveznom kancelaru Konradu Adenaueru i o kršćanskoj Europi, Christliches Abendland kako Nijemci vole reći. Danas je to gotovo zaboravljena predodžba u kojoj su pak korijeni moderne Europe. Utemeljitelji Europske Unije Adenauer, De Gasperi, Schuman, odrastali su u ovoj tradiciji. Iz nje su živjeli i crpili su snagu svog političkog djelovanja. „Kršćanska Europa“ bila je dakle predodžba koja je prožimala politički, društveno, kulturno te život pojedinca. Nakon potpunog uništenja ona je materijalno, duhovno, moralno pomogla izgraditi opet nešto što je moguće živjeti. Ne nudi li Adenauerova Europa i nama orijentaciju za građansko djelovanje i živ duhovan život u svim dimenzijama?

Slika: Savezni kancelar Adenauer tijekom Sv. Mise u jutro parlamentarnih izbora 1953. u svojoj župnoj crkvi u Rhöndorfu.

Arhiva bloga

Časopis: