Christus Rex

Fatima i križarska vojna Krunice


26. prosinca 1957. sestra je Lucija dala intervju s pojašnjenjima ocu Augustinu Fuentesu koji je trebao biti postulatorom kauze za proglašenje blaženima drugih dvaju Fatimskih vidjelaca: Franje i Jacinte Marto.

U tekstu koji donosimo, među drugim vrlo važnim i aktualnim stvarima govori se o nužnosti svete Krunice u trenutačnoj borbi Crkve sa silama tame, tako prisutnih i u njezinoj vidljivoj strukturi. Fatimska nam je vidjelica rekla da je: „Sveta Djevica htjela dati, u ovim posljednjim vremenima u kojim živimo, novu djelotvornost molitvi svete Krunice.

Ona je toliko ojačala njezinu djelotvornost da ne postoji problem, koliko god bio teškim, materijalne ili osobito duhovne naravi, u privatnom životu svakoga od nas ili u životu naših obitelji, obitelji cijeloga svijeta, redovničkih zajednica ili čak u životu naroda i nacija da se ne može riješiti molitvom svete Krunice. Nema problema, kažem vam, koliko god bio teškim, da se ne može riješiti molitvom svete Krunice. Sa svetom Krunicom ćemo se spasiti, posvećivati, utješit ćemo našega Gospodina i postići ćemo spasenje mnogih duša.“

Ovo je sredstvo više puta odabrao naš Generalni poglavar za borbu protiv strašne krize koja danas razdire Crkvu.

Priključimo se gorljivo novoj Križarskoj vojni svete Krunice koja će završiti sljedećeg 8. lipnja kako bismo isprosili posebnu zaštitu Bezgrješnog Srca Marijina na djela Tradicije, za povratak Tradicije u Crkvi, za pobjedu Bezgrješnog Srca Marijina i posvetu Rusije.

Ušutkati vjesnike. Otac Fuentes (1959.-1965.) - Intervju sa sestrom Lucijom

26.prosinca 1957. otac se Augustin Fuentes, koji se spremao postati postulatorom kauze za proglašenje blaženima Franje i Jacinte Marto, susreo sa sestrom Lucijom u njezinom samostanu u Coimbri, u Portugalu. Ovdje je bio u mogućnosti dugo razgovarati s fatimskom vidjelicom. Po svojem povratku u Meksiko o tom je susretu priredio konferenciju za tisak na kojoj je izvijestio o riječima sestre Lucije. Otac Alonso, službeni fatimski arhivist više od 16 godina, tvrdio je da je govor s ovog predavanja objavljen „sa svakim jamstvom autentičnosti i s potrebnim biskupskim dopuštenjem, u što je uključeno i dopuštenje fatimskog biskupa.“

Otac Fuentes je tvrdio da poruka potječe iz „samih usta glavne vidjelice“.

Izvori: Ovaj je argument dugo obrađivao Frère Michel de la Sainte Trinité, u trećem svesku svojeg niza The Whole Truth About Fatima (Sva Istina o Fatimi). Sljedeći je tekst prijevod koji se pojavio na engleskome na The Fatima Crusader, tekstova na španjolskome i engleskome, objavljenih u knjizi Frère Michela de la Sainte Trinité The Third Secret (Treća Tajna) (svezak III, str. 336-338). Podnaslovi su dodani radi praktičnosti.1

Želim vam govoriti o posljednjem razgovoru koji sam imao sa sestrom Lucijom 26. prosinca (prošle godine). Susreo sam je u njezinu samostanu. Pojavila se veoma tužna, veoma blijeda i omršavjela. Rekla mi je: „Nitko ne pridaje važnost“.


Blažena je Djevica veoma žalosna, jer nitko ne pridaje važnost njezinoj poruci, ni dobri ni zli. Dobri i dalje nastavljaju svojim putem, ali pritom ne obraćaju pozornost na poruku. Zli, na koje još nije pala božanska kazna, i oni nastavljaju sa svojim grješnim životom, ne mareći za Poruku. Ali, vjerujte mi, Oče, Bog će kazniti svijet i učinit će to na strašan način. Nebeska kazna predstoji.“

Još neobjavljena tajna
Oče, koliko još dana nedostaje do dolaska 1960. godine? Bit će to vrlo tužna godina za sve, nitko neće moći osjetiti nikakvu radost ako svijet ne bude molio i činio pokoru. Ne mogu otkriti nikakve pojedinosti jer je to još tajna. U skladu s voljom Presvete Djevice samo je papi i fatimskom biskupu dopušteno upoznati tajnu, ali više su voljeli ne upoznati je kako ona na njih ne bi utjecala. Ovo je Treći dio poruke naše Gospe koji će ostati tajan do 1960.“
Rusija, bič Božji
Recite im, Oče, da je Presveta Djevica puno puta rekla mojim rođacima Franji i Jacinti i meni, da će mnoge nacije nestati s lica zemlje. Ona je rekla da će Rusija biti oruđem koje je Nebo odabralo za kažnjavanje cijelog svijeta ako prije ne postignemo obraćenje te jadne nacije.“
Odlučujuća borba“ između Marije i sotone: pad posvećenih duša i svećenika
Sestra Lucija mi reče: „Oče, đavao se upravo sprema zametnuti odlučujuću bitku protiv Blažene Djevice. A đavao zna što ponajvećma vrijeđa Boga i što će mu u kratko vrijeme pribaviti najveći broj duša. Tako đavao sve čini da zavlada dušama Bogu posvećenima jer zna da će na ovaj način, duše vjernika, ostavljene bez vodstva, lakše pasti u njegove ruke.“
Ono što osobito vrijeđa Bezgrješno Srce Marijino i srce Isusovo jest pad duša redovnika i svećenika. Đavao zna da su preko svakog redovnika i svećenika koji zaniječe svoj sveti poziv mnoge duše povučene u pakao…Stoga đavao hlepi za tim da zavlada posvećenim dušama. Pokušava ih iskvariti na svaki način da uspava duše vjernika i dovede ih do najgore okorjelosti u grijehu. Služi se svakom vrstom lukavštine, uspijevajući ih uvjeriti da odgađaju ulazak u redovnički život. Od ovoga potječu neplodnost nutarnjeg života i među laicima hladnoća (nedostatak oduševljenja) u vezi s izgledima da se odreknu zemaljskih užitaka kako bi se posvema posvetili Bogu.“


Ono što je posvećivalo Jacintu i Franju
Recite im također, Oče, da su se moji rođaci Franjo i Jacinta žrtvovali jer je u svim ukazanjima Presveta Djevica izgledala veoma tužnom. Ona nam se nikada nije nasmiješila. Ova tuga, ova tjeskoba koju smo ćutjeli u Njoj prodirala je u naše duše. Ona je bila prouzročena uvredama Bogu i kaznama koje prijete krivcima. I tako mi djeca nismo znali što činiti, nego tražiti razne načine molitve i žrtve.“

Druga stvar koja je posvećivala moje rođake bilo je viđenje pakla.

Poslanje sestre Lucije
I zbog toga, Oče, moje poslanje nije pokazati svijetu materijalnu kaznu koja mu jamačno predstoji ako se na vrijeme ne obrati molitvi i pokori. Ne! Moje poslanje je podsjetiti svakoga od nas na pogibao da se izgube naše besmrtne duše ako ustrajemo u grijehu.“
Hitnost obraćenja
Sestra mi Lucija osim toga reče: „Oče, ne bismo trebali čekati poziv Svetoga Oca iz Rima koji poziva svijet da čini pokoru. Niti bismo trebali čekati sličan poziv svoga biskupa u vlastitoj biskupiji ili redovničkih zajednica. Ne! Naš Gospodin se već vrlo često služio ovim sredstvima, a svijet za to uopće nije mario. I poradi toga je sada nužno da svatko od nas otpočne s duhovnom obnovom sebe samoga. Svatko od nas ima dužnost spasiti ne samo sebe samoga, nego i pomoći svim dušama koje Bog stavlja na naš put.“
Đavao čini sve što je u njegovoj moći da nas rastresa i udaljuje od molitve; spasit ćemo se skupa ili ćemo propasti skupa.“
Posljednja vremena
Oče, Presveta Djevica nije mi izrijekom rekla da smo dospjeli do posljednjih vremena, ali postoje tri razloga koja me potiču da to vjerujem.“

Konačna bitka
Prvi razlog je da mi je Ona rekla da đavao zameće odlučujuću bitku protiv Djevice. A ova odlučujuća bitka je konačni okršaj iz kojeg će jedna strana izići kao pobjednik, a druga će biti poražena. Moramo odabrati već odsada na kojoj ćemo strani biti, s Bogom ili s đavlom. Nema druge mogućnosti.“

Posljednja sredstva
Drugi razlog je da je Ona rekla meni i mojim rođacima da je Gospodin odlučio dati svijetu dva posljednja sredstva (lijeka) protiv zla, a to su sveta Krunica i pobožnost Bezgrješnom Srcu Marijinu. Ovo su dva posljednja moguća lijeka što znači da neće biti drugih.“

Krunjenje kipa Gospe Fatimske 13. lipnja 1946.


Grijeh protiv Duha Svetoga

Treći razlog je da, u planovima Božje Providnosti, kada je Bog prisiljen kazniti svijet, prije nego to učini, pokušava ga popraviti svim mogućim sredstvima. Sada, kada vidi da svijet uopće ne mari za Njegove poruke, dakle, kao što smo rekli na našem nesavršenom jeziku, On nam nudi „s određenim strahom“ posljednju mogućnost spasenja, pomoć svoje Presvete Majke. Čini to „s određenim strahom“, jer ako i ovo posljednje sredstvo ne bude imalo uspjeha, nećemo se više moći nadati ni u kakvu vrstu oproštenja od Neba jer ćemo se okaljati onime što Evanđelje naziva grijehom protiv Duha Svetoga. Ovaj se grijeh sastoji u otvorenom odbacivanju, posvema svjesnom i dobrovoljnom, mogućnosti spasenja koje nam se nudi. Ne zaboravimo da je Isus Krist veoma dobar Sin i neće nam dopustiti vrijeđati i prezirati svoju Presvetu Majku. Stoljetna povijest Crkve čuva svjedočanstva strašnih kazni dosuđenih onima koji su se usudili napasti čast Njegove Presvete Majke, pokazujući koliko je naš Gospodin Isus Krist uvijek branio čast svoje majke.“

Molitva, žrtva i sveta Krunica
U vezi sa svetom Krunicom sestra Lucija mi reče: „Vidite, Oče, Presveta je Djevica htjela dati, u ovim posljednjim vremenima u kojima živimo, novu djelotvornost molitvi svete Krunice. Ona je toliko ojačala njezinu djelotvornost da ne postoji problem, koliko god bio teškim, materijalne ili osobito duhovne naravi, u privatnom životu svakoga od nas ili u životu naših obitelji, obitelji cijeloga svijeta, redovničkih zajednica ili čak u životu naroda i nacija da se ne može riješiti molitvom svete Krunice. Nema problema, kažem vam, koliko god bio teškim, koji se ne može riješiti molitvom svete Krunice. Sa svetom krunicom ćemo se spasiti, posvetiti, utješit ćemo našega Gospodina i postići ćemo spasenje mnogih duša.“

Pobožnost Bezgrješnom Srcu Marijinu
Na koncu, pobožnost Bezgrješnom Srcu Marije, naše presvete Majke, sastoji se u tome da je se drži prijestoljem milosti, dobrote i oproštenja i sigurnim putem po kojem ćemo ući u Raj.“2
Crkvena reakcija na ovaj intervju
Intervju sa sestrom Lucijom koji je objavio otac Fuentes prouzročio je više od godinu dana kasnije jaku reakciju biskupske kurije u Coimbri, biskupije u kojoj se nalazi Lucijin samostan. Objavila je anonimno priopćenje koje je optuživalo oca Fuentesa da je izmislio te izjave sestre Lucije tvrdeći da je sestra Lucija optužila to objavljeno svjedočanstvo da je lažno. Kurija je izjavila da je otac Fuentes posve izmislio tvrdnje koje su iznesene u ovome članku. Sve do danas, nitko nije preuzeo odgovornost da je napisao to priopćenje. Budući da je anonimno, dokument takve vrste, po zakonu, nema nikakvu vrijednost i ništavan je.
U Meksiku su nadbiskup Manuel Pio Lopez i kardinal Josè Garibi Y Rivera branili oca Fuentesa, ali uzalud. Otpušten je iz službe postulatora za proglašenje blaženima Jacinte i Franje i kasnije je na njegovo mjesto postavljen otac Luis Kondor.
Komentar
Što je prouzročilo takvu reakciju? Netko je lagao s obzirom na intervju između oca Fuentesa i sestre Lucije. I otac Kondor i otac Alonso su držali da otac Fuentes nije krivotvorio izvješća svojeg intervjua sa sestrom Lucijom. Nakon što je imenovan službenim Fatimskim arhivarom 1966. godine, otac Alfonso je najprije usvojio mišljenje da je otac Fuentes izmislio tvrdnje koje je on pripisao sestri Luciji. Međutim, nakon deset godina proučavanja i istraživanja u Fatimskim arhivima te nakon susretā sa sestrom Lucijom, otac je Alonso promijenio mišljenje i, štoviše, pokušavao je rehabilitirati oca Fuentesa. On je tvrdio da tekstovi Fuentesove konferencije za tisak „nisu ništa govorili što nije već sestra Lucija bila rekla u svojim brojnim spisima, već objavljenima“. Izjavio je osim toga da „izvorni tekst…ne sadrži, po mojem mišljenju, ništa što bi moglo dovesti do klevetničkog priopćenja koje je dala Coimbra.“ Prema tome, možemo sa sigurnošću zaključiti da je odgovor Kurije na intervju koji je objavio otac Fuentes pokazatelj da je poruka sestre Lucije nešto što se želi ušutkati.

Sestra Lucija u lijesu (14. veljače 2005.)


Izvor: Fatima in rete

Bilješke:

1 Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima (Sva Istina o Fatimi), svezak III: The Third Secret (III.tajna) (Immaculate Heart Publications, Buffalo, New York, 1990.) str.504-508.
2  Također je i otac Alonso u početku vjerovao da je otac Fuentes krivitvorio intervju. Ali 1975., nakon što je proučavao Fatimske dokumente duže vremena, zaključio je da su vrlo vjerojatno to bile riječi koje je izgovorila sestra Lucija. Za daljnje informacije, vidi The Whole Truth About Fatima, Svezak III, str. 552-554.

Arhiva bloga

Glasnik: