Christus Rex

Sveti Pijo X. i katekizam


Intervju s paterom Johannesom Reinartzom


Za sv. Pija X. poučavanje je djece u katoličkoj vjeri bio ključ za rješavanje krize novog vijeka. Kao jedva koji drugi Pontifeks prije njega dao je katehezi najviše prvenstvo. Mjesečnik Mitteilungsblatt je razgovarao s paterom Johannesom Reinartzom (Stuttgart).


Mitteilungsblatt: Zašto vjeronauk za Pija X. stoji u središtu katoličkog apostolata?

Pater Johannes Reinartz: Poučavanje je katekizma jedna od glavnih zadaća katoličkog svećenstva. Prenošenje vjere ovisno je o dobroj nastavi vjeronauka. Pijo je X. bio uvjeren da je poučavanje katekizma temeljem za ponovnu izgradnju kršćanstva. Već kao mladi kapelan sastavio je vlastiti katekizam za svoju nastavu čiji je rukopis još i danas sačuvan.

U njegovoj biografiji čitamo da je njegovo glavno polje rada kao župnik bio vjeronauk za djecu i kršćanski nauk za mladež i odrasle. Moramo imati na umu da je politička situacija u Italiji između 1858. – godine njegovog svećeničkog ređenja – i 1903. – godine izbora na Petrovu stolicu – bila obilježena golemim previranjima.

Kod svojeg rođenja 1835. Pijo je X. još bio podanikom Austrijskog carstva, onda je došao talijanski „pokret za ujedinjenje“ sa svojim jakim antiklerikalnim i masonskim zaleđem. 1871. Rim je otet papinstvu. Italija je doživjela vrlo jak val iseljavanja. Dalekosežne gospodarske i društvene promjene zahvatile su život ljudi. Modernizam, ova hereza svih hereza, uzdigla je svoju prijeteću glavu.

Kako je trebalo dalje prenositi vjeru? Pitanje je katekizma – u to je Pijo X. bio uvjeren – odlučujuće. Kao biskup je bio posvema prožet ovim uvjerenjem. Kao mantovanski nadpastir aktivno je sudjelovao u izradbi jednog kompendija katekizma za sjevernotalijanske biskupije. 1897. i sam je kao Venecijanski patrijarh izdao katekizam koji je imao nešto preko 100 stranica i koji se rabio u cijelom Venetu.


Skupa s drugim biskupima molio je papu Lava XIII. da izda jedan jedinstveni katekizam za cijelu Italiju koji u obliku pitanja i odgovora vjeru predstavlja na lako razumljiv način. Pri tome se učenju naizust pridavalo veliko značenje.

Kada je Giuseppe Sarto 1903. i sam postao papom, propisao je kompendij katekizma koji je on sam sastavio s otprilike 400 stranica za Rimsku crkvenu provinciju. Rimskoj je crkvenoj provinciji pripadala rimska biskupija i takozvane suburbikarne biskupije, tj. one koje okružuju grad koje skupini kardinala biskupa daju njihov naslov: Albano, Frascati, Ostia, Palestrina, Porto-Santa Rufina, Sabina-Poggio-Mirteto i Velletri-Segni. Ovaj „kompendij kršćanskog nauka“ uskoro je bio u uporabi po cijeloj Italiji.

MB: Što znači kompendij?

P.Johannes Reinartz: Kompendij znači priručnik. Obuhvaća tri katekizma za različite uzraste, pouku o blagdanima crkvene godine, kratak pregled Starog i Novog zavjeta i crkvene povijesti i red za služenje kod svete Mise. Tri se katekizma zovu „Prvi pojmovi katekizma“, „Mali katekizam“ i „Veliki katekizam“.

Ovaj je kompendij 1981. ponovno izdalo Svećeničko bratstvo sv. Pija X. Pokojni dr. Ferdinand Steinhardt, jedna od velikih laičkih osobnosti katoličanstva vjernog Tradiciji u našim danima, nazvao je kompendij „didaktičkim remek-djelom“.

Ova tri katekizma, ujedinjena u „Kompendiju“, koja svoj nastanak duguju izravno Piju X., ne smiju se zamijeniti s takozvanim „Katekizmom kršćanskog nauka“ koji je izišao 1913. godine.


Ovaj katekizam s 123 stranica ima srednju duljinu i naziva s „Katekizmom Pija X.“ jer ga je aprobirala Apostolska stolica. Njega je pak izradila skupina teologa koji su se napajali velikom blagu drugih pouka o vjeri, primjerice Rimskom katekizmu Tridentskog sabora, Katekizmu svetog kardinala Roberta Bellarmina i katekizmima svetog Petra Kanizija.MB: Katekizmi su temelj za siguran nauk. Ali jedan katekizam još nije dobrom katehezom.

P. Johannes Reinartz: 1905. je Pijo X. objavio vlastitu encikliku o poučavanju katekizma. Prema latinskim početnim riječima naziva se „Acerbo nimis“. Pijo X. ovdje izriče svoj sud da najveće otpadništvo od vjere i ćudoređa „mora potjecati od neznanja o božanskim istinama“. Ustvrđuje da najširi krugovi nemaju temeljno poznavanje vjere koje je pak nužno za naše spasenje. Papa opominje svećenike da ponovno postanu svjesni svojih dužnosti kao navjestitelji i učitelji. Poduzima vrlo konkretne mjere koje su opet aktualne. Naš sveti zaštitnik propisuje da dušobrižnici „svaki tjedan tijekom jednog punog sata po katekizmu poučavaju dječake i djevojčice o onome što moraju vjerovati i činiti za postizanje spasenja“. To je onda kasnije često preneseno na školski vjeronauk. Ali on je danas općenito toliko usmjeren protiv vjere da ga se ne smije pohađati. To danas opet moraju činiti svećenici izvan škola. U školama se Svećeničkog bratstva sv. Pija X. to čini. Ali do koliko djece iz naših kapelica ne dospijevamo?

On također propisuje da dušobrižnici „osim uobičajene homilije o Evanđelju koju svih Bogu posvećenih dana valja povezati sa župnom Misom, u najpovoljnije vrijeme za dolazak puka – a to vrijeme ne smije se poklapati sa vremenom kateheze za mladež – moraju održati katehezu za vjernike na lako razumljivom i pučkom jeziku“.

MB: Sestre su Bratstva sv. Pija X. veliku brigu o dobrom vjeronauku koji je njihov veliki zaštitnik toliko hitno zahtijevao učinile jednom od svojih glavnih briga. Što je posrijedi kod sestara novicijata sv. Pija X. u Göffingenu kod njihova projekta „Katekizam na daljinu“?

Pater Johannes Reinartz: Katekizam na daljinu jedno je djelo koje je nadbiskupu Marcelu Lefebvreu bilo veoma na srcu. Dostupan je na tri jezika (francuski, engleski, njemački) i namijenjen je osobito onim obiteljima koje žive jako udaljeno od priorata ili tradicionalnih osnovnih škola i žele svojoj djeci prenijeti pravu vjeru.

Trenutačno njemačko izdanje obuhvaća sedam godina katekizma. One čine cjelovit tečaj vjere, počevši od prvih pojmova vjere za posve malene, pripravu za sakramente, Vjerovanje, 10 Božjih zapovijedi, pa sve do kršćanskih krjeposti i njihove praktične primjene u svagdašnjici za juniore. Svaki mjesec djeci se pošalju lekcije s domaćim uratkom u omotnici koja je adresirana na njihovo ime. Program predviđa za svaki tjedan ili jednu lekciju s pitanjima za učenje naizust (onako kako je to sveti papa Pijo X. sam htio dalje prenositi) ili jednog„Malenog glasnika“ s opširnim pričama o Biblijskoj povijesti i liturgiji. Ali uvijek postoji mogućnost prilagoditi program posebnim okolnostima, kao primjerice za djecu koju podučavaju njihove bake tijekom školskih praznika. Određena godišta imaju nešto zahtjevnije domaće uratke za napredniju djecu. Kod svake pošiljke dijete dobije ispravljen domaći uradak s osobnim pismom kako bi mu se pomoglo i ohrabrilo ga. Ovaj osobni kontakt sa sestrama iznimno raduje djecu, ali i roditelje. „Katekizam na daljinu“ sestara je dakle vrlo vrijedna ponuda koju svaka obitelj treba koristiti.

MB: Zahvaljujemo za razgovor. Neka Vam Bog plati!

Katekizam na daljinu
Sestre Svećeničkog bratstva sv.Pija X.
Fernkatechismus
Schwestern der Priesterbruderschaft St. Pius X.
Biberacherstr. 2/1
D-88527 Göffingen
Tel.: 07371/13736
Fax.: 07371/13076Pater Johannes Reinartz je rođen 28. siječnja 1961. godine u Dürenu. 1986. godine ga je nakon filozofskog i teološkog studija na bogosloviji u Zaitzkofenu nadbiskup Marcel Lefebvre zaredio za katoličkog svećenika. Djelovao je kao dušobrižnik u nekoliko njemačkih priorata, ali je i više godina djelovao nu Južnoafričkoj Republici i Zimbabveu. Od 2010. godine priorom je priorata svetog Atanazija u Stuttrgartu.Arhiva bloga

Glasnik: