Christus Rex

Nadbiskup Lefebvre o uravnoteženom pristupu krizi


Liberal nužno ne mora biti heretik. Znate, liberalizam ima određeni dijapazon… Onaj liberalizam, onaj fundamentalni, radikalni liberalizam koji je grijeh, da, on je sigurno hereza. Postoji k tome i liberalizam mlakih…


Postoje stupnjevite razlike, mnoge nijanse, sve do blagog oblika liberalizma. Ali pod izlikom da je to blagi oblik liberalizma reći: 'Onaj je ondje heretik, kao onaj koji ima liberalna načela 18. stoljeća koja su heretična'. Tu ipak postoji razlika…

Moramo realistično gledati stvari! I ne moramo odmah reći, jer je jedan dobar katolik kojega poznajete, čovjek koji dijeli Vašu vjeru, imao nesreću izreći rečenicu koja je pomalo dvoznačna – jamačno se prevario ili se loše izrazio. - 'Oh! Onaj ondje je liberal, on je heretik, vjerojatno je mason!'. A upravo se to brzo događa! Ovaj je duh zastrašujući!


Tu treba biti vrlo pažljiv i oprezan. Ja ne zahtijevam da me se drži nezabludivim, pokušavam se boriti u datostima u kojima se nalazimo, u vremenima u kojima se nalazimo, sa svom vjerom koju se može pokušati smoći, svom vjerom koju se može imati, i s molitvom i pomoću od milosti. Razumljivo je da računam na dragoga Boga. Još jedanput ponavljam: ne zahtijevam da me se drži nezabludivim, ali unatoč tomu mislim da se Bratstvo općenito drži realističnog temelja, temelja koji se ne smije napustiti i od kojega se ne smijemo udaljiti, inače će se Bratstvo raskoliti i zajednički će život biti nemoguć.


Moramo također prihvatiti da postoje nijanse. Mi svi ne možemo biti napravljeni po istom kalupu. Tu treba, dakle, imati određenu toleranciju, želio bih reći, prema subraći, prijateljima, prema onima s kojima se živi, uvijek pretpostavivši da su temeljna načela ista. Svakako je moguće da postoje razlike, da postoje neki koji su prije skloniji biti u svemu točnijima i krućima. U svakoj vrsti duhovnosti leži posve općenita duhovnost koja Vam je dana; a onda, svatko od Vas ima vlastito prakticiranje duhovnosti koje Vam više odgovara. Svece koje više volite nego neke druge, zaštitnike koje više volite. Tako se onda svatko nužno pomalo razlikuje od drugoga. Moramo, dakle, znati podnositi jedni druge ako nisu suprotstavljene zbilja teške stvari. Ali ne smijemo unositi duh netolerancije, duh koji postaje nemoguć, koji više nije svećenički ali ni kršćanski.“


Nadbiskup Marcel Lefebvre u predavanju bogoslovima,

Ecône, 16. siječnja 1979.

Arhiva bloga

Glasnik: