Christus Rex

Šesnaest novih subđakona


Rimska Crkva poznaje osim episkopata sedam stupnjeva svetog reda: četiri niža – akoliti, egzorcisti, lektori i vratari – i tri viša: subđakoni, đakoni i svećenici. Najstarije svjedočanstvo za subđakonat i niže redove potječe od pape Kornelija († 253). Ove starodrevne stupnjeve svetog reda zaštitio je i Tridentski sabor jednim posebnim kanonom.


U nedjelju prije nedjelje Muke u trima su bogoslovijama Svećeničkog bratstva svetog Pija X. zaređeni subđakoni. Biskup Bernard Fellay je u bogosloviji Srca Isusovoga u bavarskom Zaitzkofenu zaredio tri klerika. Četiri je biskup Bernard Tissier de Malleras u bogosloviji svetog tome Akvinskoga u Winoni u SAD-u uzdigao u subđakone. Biskup Alfonso de Galarreta je zaredio u bogosloviji u Ecôneu (Švicarska) devet novih levita.

Arhiva bloga

Glasnik: