Christus Rex

Svetkovina Sveta tri kralja – Bogojavljenje

Svetkovina Bogojavljenja – Epifanija veoma je stara, znamo da se na Istoku slavila već u III. stoljeću. Ime joj upućuje na smisao, i zbilja Epifanija – Bogojavljenje dolazi iz grčkoga i znači očitovanje: Bog se očituje ne samo židovima kao na dan Božića, nego pak također i nevjernicima, poganima, svim ljudima.

Izaijino viđenjei koje opisuje Jeruzalem u koji koračaju kraljevi, narodi, mnoštvo naroda koji dolaze izdaleka pjevajući hvale Gospodinu i donoseći mu zlato i tamjan slika je Crkve, pravog izabranoga naroda, a židovski mu je narod bilo samo slika i priprava.

Spasiteljevim dolaskom i njegovom smrću na križu zbilja zamjenjuje priliku. Stari je savez dokinut u Kristovoj krvi te nastupa Novi i vječni savez.ii Obredi Staroga saveza abrogirani su i postaju praznovjernima, svi su ljudi pozvani na spasenje u vjeri u Isusa Krista, jedinoga Spasitelja, pripadnošću Katoličkoj Crkvi koja nastavlja njegovo poslanje u povijesti.iii

Ovo se poslanje sastoji u prenošenju nauka spasenja propovijedanjem istine kojom Isus i dalje biva vidljiv dušama dobre volje, a trojica kraljeva bili su u tome prvijenci.

Magi su bili svećenička kasta koja je proučavala zvijezde i vjerojatno su došli iz Perzije. Tradicija ih se prisjeća trojice: Melkiora, Gašpara i Baltazara. Njihovo se tijelo štuje u divnom zlatnom sarkofagu koji se nalazi u Kölnskoj katedrali.

U starini se mislilo da neke nebeske pojave naznačuju rođenje velikih ljudi, a židovi, osobito rašireni u svojoj dijaspori u babilonskim gradovima, širili su vjeru u Mesiju kojeg su očekivali.

Jedno proroštvo Staroga zavjera koje se zacijelo proširilo u tim krajevima tvrdilo je da će Mesijinu rođenju prethoditi čudesna zvijezda. Proroka Bileama kojega je pozvao moapski kralj Balak da prokune narod izraelski koji se uputio prema Obećanoj zemlji Gospodin je obvezao da ga blagoslovi u svojim proroštvima o budućnosti: „Vidim ga, ali ne sad, gledam ga, ali ne izbliza: zvijezda izlazi iz Jakova, žezlo se diže iz Izraela“.iv

Ta čudesna zvijezda koja vodi Mage jasan je simbol milosti koju je Bog dao svim ljudima da dospiju do vjere u Isusa Krista i da mogu tako pristupiti vječnomu spasenju.

Magi su jasan primjer kako Bog ne napušta nikoga, nego daje također i onima koji su u tminama poganstva mogućnost dospjeti do vjere. Ostaje činjenica da se spašavamo samo po Isusu Kristu i pripadajući njegovoj Crkvi, a nikada preko krivih religija kako se u današnje vrijeme, od II. vatikanskog sabora, nažalost poučava. v

Milost je dana svim ljudima, no svi ne dopuštaju da ih ona prožme. To je dar koji nas ostavlja slobodne, čak i da ga odbacimo. I drugi su jamačno opazili čudesnu zvijezdu, ali su samo Kraljevi mudraci imali hrabrosti napustiti sve kako bi je slijedili jer su gledali u nebo, dakle život im nije bio u močvari strasti i u neurednoj navezanosti na zemaljska dobra. Božje svjetlo ne može prosvijetliti ljude koji imaju pogled upravljen samo prema tlu, prema materijalnim dobrima ili koji su pokopani u blatu nečistih ugoda. Osim milosti potrebna je i dobra volja, kako su pjevali anđeli na dan Gospodinova rođenja: „Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje“.

S primjerom kraljeva mudraca pomozi nam da budemo uvijek vjerni milosti da tako kao i oni dospijemo do Spasitelja.

don Pierpaolo Petrucci

i Iz 60,1-6
ii Suprotno onomu što je nažalost tvrdio papa Franjo u svojoj Apostolskoj pobudnici Evangelii gaudium (br.247), potvrđujući krivo učenje koje se od II. vatikanskog sabora proširilo u Crkvi.
iii Stari i novi savez, Veritas br.67, ožujak-travanj 2009.
iv Br 24,17

v Vlastitost krivih religija upravo je odvođenje ljudi u zabludu, udaljavajući ih na taj način od puta spasenja. p. Mathias Gaudron, Katekizam krize u Crkvi str.115.

Arhiva bloga

Glasnik: