Christus Rex

Pismo nadbiskupa Marcela Lefebvrea papi Ivanu Pavlu II. (20. svibnja 1988.)


Sveti Oče!

Premda se s obzirom na mogu
će rješenje problema Bratstva pojavila određena nada, nakon potpisivanja protokola stvorila se ozbiljna poteškoća povezana s biskupskom službom koja je dopuštena Bratstvu kao nasljedstvo moje biskupske službe.

Postalo je jasno da je za Svetu Stolicu ova podjela biskupskoga reda zbog sljedećih razloga postala izvorom strahova i briga:

Prvo, ova je biskupska služba nakon zakonskoga priznanja Bratstva družbom papinskoga prava suvišna, jer Generalni poglavar može zamoliti za ređenja biskupa po svome izboru.

Drugo, možda se ova biskupska služba može
činiti određenim neprihvaćanjem mjerodavnoga autoriteta mjesne biskupske službe i podići će biskupe protiv Svete Stolice.

Tre
će, ova bi biskupska služba u konačnici u biskupijama možda mogla stvoriti poteškoće zbog apostolata prema vjernicima.

Nedvojbeno su to bojazni koje su ve
ć više od godinu dana dovodile do odgađanja i do izbjegavajućih odgovora Svete Stolice. To me moralno prisiljava da okončam ovo čekanje s obzirom na to da sam više puta izričito napomenuo da je našemu djelu za njegovo daljnje postojanje i širenje potrebno više biskupa.
Sada mi se 30. lipnja čini kao krajnji datum za ostvarenje ovoga nasljedstva. Čini se da je Providnost pripremila ovaj datum. Dogovori su potpisani. Imena kandidata su predložena. Ako je kardinal Ratzinger vremenski preopterećen pripraviti mandate, moglo bi se to povjeriti kardinalu Gagnonu.

Sveti O
če, okončajte ovaj bolni problem svećenika, vjernika i Vašega sluge. Ako oni čuvaju Tradiciju, onda nemaju drugu želju nego služiti Crkvi i Papi i spasiti svoju dušu.

Dopustite mi nadodati još nekoliko misli o obnovi Crkve kojoj bi Bratstvo i jedan njemu dopušteni biskup mogli pridonijeti.

Tisak je izvješ
ćivao o događanjima u Beču, Austriji i Churu u Švicarskoj.

S obzirom na imenovanja biskupa, tisak je govorio o promjeni usmjerenja Svete Stolice koja se može vidjeti po izboru biskupa. Dobar predznak, ali reakcije pokazuju da
će ovi biskupi imati praktično enormne poteškoće u svojemu apostolatu. Bit će prinuđeni dokazivati svoju povezanost s modernim duhom preko ekumenizma i karizmatizma kako bi umirili duhove.

Njihove
će bogoslovije biti prožete ovim modernim duhom, premda će se oni držati određene stege i veće pobožnosti i teško će pridonijeti istinskoj obnovi Crkve.

Ovu obnovu mogu ostvariti samo biskupi koji imaju slobodu ponovno oživjeti kršćansku vjeru i njezine kreposti sredstvima koja je naš Gospodin povjerio svojoj Crkvi za posve
ćenje svećenika i vjernika.

Samo jedno okružje posve oslobo
đeno od modernih zabluda i modernih običaja može omogućiti ovu obnovu. Ovo su okružje vizitirali kardinal Gagnon i mons. Perl.

To je okružje koje su stvorile duboko krš
ćanske obitelji s mnogobrojnom djecom i iz kojega dolaze brojna i izvrsna zvanja.

Razvoj ovoga, po Vašoj odluci, Sveti O
če, obnovljenoga i ohrabrenoga okruženja opet će izgraditi biskupije po našim vezama s biskupima i klerom. Određeni će nam biskupi povjeriti formaciju svojih svećeničkih kandidata, a Crkva će tako, s milošću Božjom, opet doživjeti novu mladost i pretvoriti pogansko društvo u kršćansko. Zacijelo ćete razumjeti da jedan jedini biskup za tako široko polje apostolata ne može biti dostatan. Ako si mogu dopustiti iznijeti ova promišljanja Vašoj procjeni, to se događa zbog najdublje želje da Vam pomognemo riješiti teške probleme koje se trudite riješiti na Vašim apostolskim putovanjima.

Primite, Sveti O
če, izraz mojih najodanijih i djetinjih osjećaja u Isusu i Mariji.

+ Marcel Lefebvre


Ecône, 20. svibnja 1988.

Arhiva bloga

Glasnik: