Christus Rex

Kako mogu najviše ljubiti Mariju?


T
kogod je prepoznao i duboko razmatrao o Marijinoj neizrecivoj ljubavi, želi odgovoriti na ovu ljubav s najvećom mogućom djetinjom ljubavi.
Gledamo s poštovanjem i možda s malo ljubomore na pobožnost velikih svetaca koji su toliko učinili i pretrpjeli za Mariju i željeli bismo postati barem minijatura svetoga Bernarda, Grigniona Montfortskoga, Maksimilijana Kolbea. Teško je zamisliti da bi mogla postojati mogućnost da još više ljubimo Mariju.

Sada znamo da Mariju nitko nije ljubio više od Njezinoga vlastitoga Sina. Ljubio ju je sa svim savršenstvom svoje ljudske i božanske naravi. Učinio je više za Nju nego za sva druga stvorena bića zajedno, što pokazuju i najizvanrednije povlastice koje je Bog ikada dao bilo kojemu stvorenju: bezgrešno začeće, punina milosti, vječno djevičanstvo, božansko majčinstvo, duhovno majčinstvo kao Suotkupiteljica i Posrednica svih milosti, i konačno Njezino tjelesno uznesenje u Nebo itd.

Sada smo primili neizmjernu milost da budemo sjedinjeni s Kristom posvetnom milosti, baš kao što su i udovi tijela sjedinjeni s glavom i zajedno s njom čine jedinstvenu cjelinu. Dakle, s Kristom posjedujemo isti život, naime božanski život u kojemu možemo istinski sudjelovati. Punina ovoga života je u glavi, a iz glave se izlijeva u svaki od udova djelovanjem Duha Svetoga, koji je duša ovoga otajstvenoga tijela.

Tim nadnaravnim životom živimo život samoga Krista, kao što grane žive život loze, kao što ud živi život cijeloga tijela. Stoga kada patimo, molimo, radimo, ljubimo itd., sjedinjeni s Kristovim životom, onda je Krist taj koji u nama nastavlja svoju patnju, svoju molitvu, svoje djelo, svoju vlastitu ljubav itd.

Naša je ljubav prema Mariji na taj način više od dalekoga oponašanja Isusove privrženosti svojoj Nebeskoj Majci. Pošto je naš nadnaravni život sudjelovanje, nastavak i u izvjesnom smislu produžetak Kristovoga života, i naša ljubav prema Mariji mora biti sudjelovanje, nastavak i produžetak Kristove ljubavi prema Mariji. Stoga ako ljubimo Mariju, ne ljubimo toliko mi, nego Krist koji je "naš Život" ljubi Mariju u nama, kroz nas, s nama!

Takva je najviša moguća ljubav i pobožnost prema Mariji, koja u sebi sadrži pobožnost svih anđela i svetaca.

Kad nam Krist kaže da nam je dao primjer i zatražio je da činimo kao i On, onda ne bismo samo trebali, nego moramo častiti, slaviti i ljubiti Mariju sjedinjeni s Njime.

Kakva je neizmjerna radost za Marijino dijete da može toliko ljubiti Mariju i tako joj pružiti najveću radost!

Samo zbog toga, „Mihi vivere Christus est“ („Jer je meni život Krist“; Fil 1, 21) mora biti potpuna stvarnost našega života!

"Ljubiti Mariju je moj smisao u svakom trenutku!"

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: