Christus Rex

Blagdan Bezgrješnoga Marijinoga Srca


N
aš je vjerski život uvijek u opasnosti da postane površan, iz navike, čak i izvanjski. Ali naš Gospodin je Bog srca, On želi naše srce. A u tom pogledu, pobožnost Marijinomu Srcu prekrasna je pomoć istinskom nutarnjem životu.

Sveti Ljudevit Montfortski zove Mariju „Kraljicom srdaca”.

Taj naslov prije svega znači da je Marijino Kraljevstvo, poput Kristova Kraljevstva, nešto nutarnje. Marija je Kraljica svemira, ali ono što prije svega Ona želi jest voditi naša srca, naše duše, k Bogu. Nijedan čovjek, kao ni anđeo, ne zna vrijednost duša koje je Bog stvorio tako kao što to Ona zna. Ona u dušama vidi iznad svega milost koja ih čini živim slikama Boga, posudama svjetla i ljubavi. A kako su skupo Isus i Ona sama platili duše!

Ona želi duše jer joj je Bog dao milost da ih odgaja za duhovni život, da ih pročišćuje, posvećuje i vodi k sjedinjenju s Bogom. Marija, Isusova majka, ima kao posrednica milosti časnu zadaću roditi svoga Sina u djeci nesretne Eve. O, kad bismo samo mogli vidjeti našu nebesku Majku u ispunjenju ovoga uzvišenoga zadatka, kako Ona pročišćava naše duše i ulijeva milosti, kako im pomaže da dostignu kreposti! S kojim bi se udivljenjem ispunili i kojim zanosom bismo joj pokazali našu zahvalnost!

Marija je Kraljica srdaca da posveti naša srca, da ih osvoji ovdje na zemlji za Božju ljubav i da ih pripremi za vječno blaženstvo. Naziva ju se velikom osvajačicom srdaca. Na Nebu će biti jedna od naših velikih radosti razmatranje svete revnosti, strpljivih napora i nježne ustrajnosti naše Majke s kojima nas je dovela do odluke da joj se predamo.

Srce se ne može zauzeti jurišom poput tvrđave; ono se daje kome hoće i kada hoće. Ta činjenica pokazuje koliko je ozbiljan naš život. Spasenje ovisi o odluci naše slobodne volje! Bog potiče naše srce kroz spasonosni strah, nadu i ljubav da ga privuče k sebi. Marija koristi svoje kreposti, posebno majčinu dobrotu svoga Srca, da bi ga pozvala u svoje Kraljevstvo milosti. Sotona, s druge strane, stvara iluzije našim srcima i želi ih navezati na lažna dobra. Ali na kraju srce ostaje slobodno, dajući sebe kome želi i kako želi.

Marija je, dakle, Kraljica samo onih srdaca koja odgovaraju na Njezinu ljubav i spremna su joj se prepustiti da ih Ona vodi. Ta spremnost dobre volje je predivno odavanje počasti Njezinoj dobroti.

Prema mjeri naše spremnosti da se predamo Njezinomu Srcu, Ona nam može pomoći i na taj način možemo nazvati Mariju Kraljicom naših srdaca. Stoga je s pouzdanjem možemo moliti riječima svetoga Ljudevita Marije: „Zdravo Marijo, moja Gospođo, moje dobro, Kraljice moga srca”.

Njezino Bezgrješno Srce objavljeno u Fatimi vodit će nas do čistoće srca, ojačati nutarnju dimenziju našega molitvenoga života i ražariti našu ljubav prema Bogu i bližnjemu. Pouzdajmo se u Njezinu majčinsku dobrotu!

Pomozimo Mariji da spasi duše po našim molitvama i žrtvama i utješimo Njezino Bezgrješno Srce,  koje se danas toliko teško vrijeđa. Gospa nikada neće dopustiti da bude nadmašena u velikodušnosti prema nama!

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: