Christus Rex

Praksa marijanske pobožnosti prema dom Columbi Marmionu

Svadba u Kani

N
akon pojašnjenja od čega se sastoji marijanski život kršćanina, dom Marmion prikazuje vrlo jednostavan program kako da naša pobožnost Mariji postane stvarnost. Budući da je sam Isus Krist naš stariji brat, a mi smo članovi Njegova mističnoga Tijela, moramo činiti točno onako kako je On činio.

Ono što je On izabrao, mi također biramo: „Isus je odabrao svoju Majku od sve vječnosti. Podijelio joj je s njezinim božanskim majčinstvom sve ostale povlastice kojima se u Njoj divimo i koje je platio svojom krvlju. I mi moramo slobodno izabrati Mariju za svoju majku, radovati se svim njezinim povlasticama i zahvaljivati Bogu na njima.” 

Njegov odnos prema svojoj Majci bit će naš: „Isus je bio podložan svojoj Majci. I mi se moramo pokoriti Mariji. Budimo poslušni Njezinu vodstvu u nasljedovanju Isusa. Zar Ona ne kaže svakome od nas: 'Čini što god ti kaže', i: 'Evo moga ljubljenoga Sina, slušaj ga'? Isus je ljubio i častio svoju Majku. Na nama je da je častimo, ljubimo, da pronađemo našu radost u svim Njezinim povlasticama. Radovati se božanskim svojstvima vrlo je visoki oblik ljubavi.”

Dom Marmion želi vidjeti kako se duše poistovjećuju s Isusom u sinovskoj privrženosti koju On ima prema svojoj Majci. Uči nas čudesnome zazivu svete Gertrude: „Gospodine, reci svojoj Majci za mene: Ecce Filius tuus - Evo ti sina. Koliko je utješno znati, da Marija u svakomu od nas vidi Isusa.”

S Njezine strane, Mariji je svojstvena služba da rodi i oblikuje Krista u nama. Pred kraj svoga života dom Marmion sastavio je veličanstveni čin posvete Presvetomu Trojstvu koji završava molitvom Blaženoj Djevici u kojoj sažima sav svoj marijanski život: „O Marijo, Majko Kristova, Majko svete ljubavi, oblikuj nas sama prema Srcu svoga Sina.”

Ako nas naš Gospodin vodi k Ocu, Marija nas vodi k Isusu: „Idem k Bogu po Isusu. Marija mi pomaže da upoznam Njezina Sina i da idem k Njemu.” Marijino posredovanje ne svodi se samo na podjelu svih milosti koje je zaslužio Njezin Sin i koje je Ona zajedno zaslužila. Ono ima i uzlazni smjer, zato što se po Njoj vraćamo k Isusu, a po Njoj i naše molitve i naš život postaju ugodni Bogu: „Sva hvala upućena Mariji vraća se sva potpuno slavi divnoga Trojstva, kao u Njezinome Magnificatu. Ako se posvetimo Mariji, Ona od nas prima taj dar samo da ga odmah prinese Bogu.”

To je ujedno i razlog zbog kojega je dom Marmion volio moliti časoslov na čast Djevice Marije, „upućujući svoje hvale i molitve Njezinomu Imenu na isti način na koji se i sama morala moliti vječnome Ocu po Isusu Kristu, nastojeći ući u osjećaje Njezina dubokoga klanjanja, poniznosti, povjerenja kao i radosti pri pomisli na trijumf Njezina Sina.”

Stoga naša privrženost Mariji mora biti bezgranična: „Ljubimo Mariju više od svih majki. S Njezine strane majčino srce uvijek oprašta.”

Usvojimo dakle glavno načelo duhovnoga života, srž cjelokupne duhovnosti dom Marmiona: „Svaka se svetost sastoji u tome da po milosti budemo ono što je po naravi Isus Krist: dijete Božje - dijete Marijino.”

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: