Christus Rex

U čemu se sastoji pobjeda Srca Marijina?


Autori knjige „Fatima-Rim-Moskva“ u svojoj knjizi dokazuju da se svečane Gospine riječi: „Na kraju će moje Bezgrješno Srce pobijediti“ ne odnose samo na sjajno obraćenje ruskoga naroda, nego na opću pobjedu diljem svijeta koju će Bog pripraviti Kraljici neba i zemlje. Na 70 stranica oni dokazuju svoju izjavu mnogim argumentima kao i uputama na proroštva koje je Crkva priznala. Donosimo isječak iz njihove dokumentacije koja se čita kao zanimljiv roman.

Pošto je Gospa svojim ukazanjem u meksičkom Guadalupeu godine 1531. ušla u posjed novootkrivenoga kontinenta, sručila je se istinska bujica milosti na Novi svijet.[1] Time je Kraljica neba i zemlje dala dokaz svojeg veličanstvenog zagovora i moći kojom ona, djeliteljica svih milosti, može učiniti jedinstveno čudo obraćenja cijelog mnoštva narodā. Guadalupe se stoga može držati preludijem, prvim uvodom događanja do kojih će doći početkom nagoviještene pobjede Srca Marijina. Izvanredna čuda obraćenja koja je Nebeska Kraljica učinila u Meksiku na nacionalnoj, čak i na kontinentalnoj razini, ona će jednom moći učiniti također i diljem svijeta u osvit svoje velike pobjede.

Kada će otpočeti ovaj veliki val obraćenja? Sveti Ljudevit Marija Grignion Montfortski daje znak koji će prethoditi ovoj epohi, a to je teška crkvena kriza. Blistavo čudo obraćenja cijelog mnoštva narodā, koje će nakon toga uslijediti time će zasjati kao isključivo Božje djelo, ostvareno po svemoćnom zagovoru Marije, Majke božanske milosti. Društvo vjernih Marijinih slugu, kako prorokuje Svetac, tijekom vremena bolne krize svete Crkve koja će tome prethoditi, bit će gotovo posve napušteno i nitko se više ne će htjeti boriti za obranu Božje časti.

Gotovo nitko ne će Tebi ('o Bože') stati na stranu, gotovo nijedan vojnik ne će stati pod Tvoj stijeg? Zar ni sveti Mihovil ne bi više trebao revnovati za Tvoju čast i usred svoje braće vikati: Quis ut Deus? Tko je kao Bog?'“ „O Gospodine, koja je ova milosna kiša koju si Ti odredio i pridržao za Svoje izmoreno potomstvo? Zar to nisu sinovi Marije, Tvoje Zaručnice, ovi sveti misionari koje ćeš Ti okupiti i odvojiti od običnog puka radi dobra Svoje Crkve koja je toliko oslabljena i okaljana zločinima svoje djece?“ „Tvoje se zapovijedi prestupaju, Tvoje se Evanđelje prezire. Bujice zla preplavljuju cijelu zemlju i odnose do u blizinu Tvojih slugu sve sa sobom. Cijela je zemlja opustošena, bezboštvo sjedi na prijestolju, Tvoje je svetište obeščašćeno i groza vlada čak i na svetome mjestu.“[2]


Pogled unaprijed

Želimo ovo produljeno razmatranje o pobjedi Srca Majke Božje Marije i njezinim učincima na kršćane koji su odvojeni od Rima, muslimane, židove, pogane i nevjernike zaključiti sljedećim riječima p. Maksimilijana Kolbea u kojima su naše misli sažete u najkraćem obliku. Veliki marijanski svetac piše u svojem tumačenju antifone „Raduj se, Djevice Marijo! Samo si ti pobijedila sva krivovjerja na svijetu“ na proročki način:

Onda će biti izbrisana krivovjerja i raskoli, a najokorjeliji grješnici će se zahvaljujući Bezgrješnoj vratiti Bogu, natrag k njegovom Srcu koje je puno ljubavi, a svi će se pogani tada krstiti. Na ovaj način ispunit će se što je blažena Katarina Labouré, kojoj je Bezgrješna objavila čudotvornu medaljicu, predskazala: da će Bezgrješna postati 'Kraljica cijeloga svijeta' i 'svakog pojedinca ponaosob'.“

Ona dakle uništava krivovjerja, ali ne i krivovjerce, jer njih ona ljubi i želi njihovo obraćenje. Upravo jer ih ljubi, oslobađa ih od krivovjerja, uništava njihove lažne nazore i uvjerenja. Uništava, tj. ne samo da umanjuje, oslabljuje iste, nego ih posvema uništava tako da ne ostane ni traga od njih. Sve! Sve bez izuzetka! Gdje? Na cijeloj zemlji! Dakle, ne samo u ovoj ili onoj zemlji, nego u svim zemljama svijeta. Sama! Ne treba, dakle, više nitko jer ona je kadra sve ovo sama učiniti. Ona pobjeđuje neprijatelja naše duše!“

Onda će duše ljubiti Presveto Srce Isusovo kako ga dosada nisu ljubile. Ljubav Božja po Mariji zapaliti će svijet i rasplamsati vatru“[3]

S obzirom na ovu perspektivu možemo usred duboke krize vjere kojom trenutačno kročimo ipak puni nade gledati u budućnost. Po svemu sudeći će za pobjede koju će Bog pripraviti Bezgrješnom Srcu Presvete Djevice i Majke Božje Marije, svijet zahvatiti bujica milosti dosada nepoznatih razmjera koja će dovesti do obraćenja nepreglednog mnoštva duša iz svih naroda i vjera i počet će novo sjajno, kršćansko i marijansko doba. Najprije se pak moraju ispuniti želje Majke Božje Fatimske za posvetom Rusije u svoj savjesnosti i Papa je taj koji mora odgovoriti na želje neba; nitko ga u tome ne može zamijeniti.

p. Gérard Mura i p. Martin Huber

[1] Za samo nekoliko godina obratilo je se 9 milijuna poganskih Asteka.
[2] Grignion Montfortski, Zlatna knjiga, Feldkirch 1987., str. 207;218.
[3] Kolbe, Pismo br. Koziuri od 2.12.1931., citirano prema: p. François de Marie des Anges, Fatima, Joie intime, Evénement mondial, 1993., str.439; p. Karl Stehlin, Immaculata, unser Ideal, str. 27; 46.

Arhiva bloga

Glasnik: