Christus Rex

Veliki petak - služba Muke Gospodnje


Na Veliki petak spominjemo se središnjega čina Kristova otkupiteljskoga djela – njegove muke i smrti na Križu. Cijela liturgijska služba na vrlo znakovit način izražava dubinu toga otajstva. Oltar je na početku službe prazan, što označava Kristovo predanje u ruke grešnika.


Tu simboliku izražava i svećenikovo prostiranje na podu pred oltarom na početku službe. Nakon toga slijede starozavjetna čitanja i otpjevi koji predoznačuju Kristovu muku. Potom slijedi čitanje Muke po Ivanu – Isusovom ljubljenome učeniku čije je evanđelje biser među sva četiri evanđelja te nam otkriva ljubav Isusova Presvetoga Srca.


Slijedi sveopća molitva u kojoj se Crkva obraća nebeskome Ocu po zaslugama raspetoga Spasitelja za središnje nakane njezina poslanja. U devet nakana Crkva moli za svetu Crkvu, za Papu, za sve redove i staleže vjernika, upravitelje država, katekumene, potrebe vjernika, obraćenje krivovjernika i raskolnika, Židova i nevjernika.


Svećenik s ministrantima donosi križ iz sakristije prema oltaru. Slijedi otkrivanje križa kod kojega svećenik tri puta pjeva: 'Evo drvo križa na kome je Spas svijet visio'. Pjevači odgovaraju: 'Dođite, poklonimo se'. Pritom se Križ na znakovit način polagano otkriva da bi zasjala njegova slava nakon što je prethodno bio zastrt.


Slijedi obred klanjanja Križu da bismo iskazali čast našemu Gospodinu po čijem nam je križu jedino spasenje. Svećenik i eventualno prisutni klerici čine to izuvši obuću i trostrukim poklecanjem.


Raspelo se postavi na sredinu glavnoga oltara, a nakon toga se prenese Presveto s pomoćnoga oltara na glavni radi pričesti vjernika kojom završava obred.
Nakon obreda oltar se ponovno raskriva, a Presveto prenosi na pomoćni oltar na kome se prema običaju uređuje Božji grob radi pobožnosti vjernika – da bismo se poklonili našemu Spasitelju čije tijelo leži u tišini i tmini groba iz koje će uskoro ustati na novi život.

Arhiva bloga

Glasnik: