Christus Rex

Postsinodalna = post-68-aška pobudnica


Nedavno je nekoliko vatikanista primijetilo da su Sinodu o mladima, održanu u Rimu u listopadu 2018. godine, stvorili prelati koji još uvijek, nakon 50 godina, vjeruju u načelo studentskoga revolta i općega štrajka u svibnju 1968.. Postsinodalna pobudnica Christus vivit, objavljena 2. travnja 2019., više nego dovoljno potvrđuje ovaj dojam.

U njoj čitamo da Crkva više ne bi smjela biti ,,u defanzivi”, nego ,,slušati”, da se ne bi trebala ,,zaključavati u prošlosti”, da ne bi postala ,,muzej”, te da mora imati ,,uključivo” tumačenje vjere koje prihvaća sve razlike i sva odstupanja. ,,Zabranjeno je zabranjivati”, vikali su na barikadama Latinske četvrti. Pod popločenim kamenjem[1], nadali su se da će naći slobodu. U stvarnosti su pronašli ,,tekuće društvo” bez referentne točke, bez autoriteta, bez stabilnosti. Cijeli naraštaj otišao je u slijepu ulicu, na brod bez kormila ili kompasa.

Stari, oronuli današnji ljudi su pjevali kao što su to činili u mladosti, ali sada prilično drhtavim glasom: ,,Zabranjeno je zabranjivati”. Ne smijemo više biti u obrambenom stavu, imati imunološki sustav koji štiti tijelo. Moramo biti inkluzivni, jer ,,svatko je lijep, svatko je dobar”, kako su pjevali sedamdesetih. Uzorita gospoda uvijek sanjaju o tridesetogodišnjem poslijeratnom procvatu [1945-1973]: kardinali u zemlji čudesa!

Oni rade na rušenju Crkve: nema više kameno čvrstoga nauka i morala! Nadaju se da će pronaći idilične obale koje će privući mlade ljude, a da se uopće ne brinu da bi ti mladi ljudi mogli biti tužne žrtve raspada nauka i rastakanja morala.

7. prosinca 1965. Pavao VI. je izjavio da je stav Drugoga vatikanskoga sabora bio ,,jako i namjerno optimističan”: ,,iz Koncila je proizašao val naklonosti i divljenja nad modernim svijetom čovječanstva”; ,,umjesto deprimirajućih dijagnoza, ohrabrujući lijekovi”. 2019. je krajnje vrijeme da pređemo na točne dijagnoze i učinkovite lijekove.

p. Alain Lorans

Izvor: fsspx.news

[1] Aluzija na barikade od popločenoga kamenja koje su prosvjednici postavljali kao izraz revolta (nap. prev.).

Arhiva bloga

Glasnik: