Christus Rex

,,Naša katolička vjera danas“: stanje nužde i dopunska vlast upravljanja


Donosimo sljedeće nastavke serijala videozapisa ,,Naša katolička vjera danas“ koji obrađuju pitanje postoji li danas u Crkvi stanje nužde te imaju li na temelju toga svećenici Bratstva sv. Pija X. dopunsku vlast upravljanja (jurisdikciju) potrebnu za valjano podjeljivanje sakramenata pokore i ženidbe kao i javno svećeničko djelovanje.


Arhiva bloga

Časopis: