Christus Rex

Kinesko-vatikanski sporazum godinu dana kasnije


Prošla je godina dana od sporazuma potpisanog u rujnu 2018. između Svete Stolice i Narodne Republike Kine, koji je okončao – barem na papiru – raskol između tzv. „patriotske“ Crkve i Vatikana. Ipak, rastu glasovi koji prokazuju sve veća ograničenja unutar Srednjega kraljevstva čije su žrtve katolici.

Vatikanist Gianni Valente, pravnik koji radi na kinesko-vatikanskom sporazumu potpisanom prije godinu dana, komentirao je suzdržano: „Činjenica da papa ima zadnju riječ u izboru biskupa promijenila je okvir… sporazum nije čudesan i nije riješio sve probleme”. Te inzistira: ,,Rim je priznao sve kineske biskupe. To je revolucionarno, jer već sedamdeset godina upravo tu leži stvarni problem” (La Croix, 19. rujna 2019.).

Danas se problem promijenio i odnosi se na sinizaciju Crkve u Kini koju želi predsjednik Xi Jinping. Riječ je o usklađivanju izraza vjere i katolicizma s „nacionalnim tradicijama“ prožetim socijalizmom.

Prema Gianni Valenteu ne bismo se trebali previše brinuti. Uvjerava nas da se „vlasti zapravo bave samo pitanjima javnoga reda i osiguranja da ga katoličke zajednice ne narušavaju; čisto crkvena pitanja ih puno ne zanimaju”.

Ipak, čini se da tijekom mjeseci činjenice proturječe najoptimističnijim komentarima, kao što se često spominjalo na našem FSSPX.Newsu. Najnoviji element je zabrana pohađanja crkve za sve koji još nisu navršili osamnaest godina. U ime kojeg načela javnoga reda se to radi, ako ne radi regrutiranja mladih u najčistijoj komunističkoj tradiciji?

Ovu zabranu protiv toga da mladi pohađaju crkve uvela je Kineska komunistička partija na nacionalnoj razini prije godinu dana. Za razliku od nekoliko drugih smjernica, ova se nastoji primjenjivati polako, ali sustavno na cijelom području, što će sada izazvati zabrinutost klera i vjernika.

Kad komunizam napada mlade

Sve se otvorenije govori i žali za ubrzanim padom broja ministranata u posljednjim mjesecima, što stvara dugoročne strahove od mogućeg negativnog utjecaja na zvanja za svećeništvo.

Dana 25. rujna 2019. Ucanews je saznao iz izvora iz biskupije Manču koji želi iz straha od represije anonimno posvjedočiti da „Bogoslovija u Liaoningu ima problema pridobiti kandidate; nitko ne dolazi.

Vjerojatno treba priznati da pad broja ulazaka na bogoslovije nije samo zbog sporazuma iz 2018. Izvješće iz Studijskoga centra Duha Svetoga sa sjedištem u Hong Kongu ukazuje na politiku jednoga djeteta kao na glavnoga krivca ove teške situacije.

No normalizacija Pekinga i Vatikana nije naprotiv učinila ništa da zaustavi taj proces. Jedan vjernik iz biskupije Liaoning rekao je Ucanewsu: ,,Vlada postupno pooštrava kontrolu nad Crkvom, a sada su ograničenja izravno usmjerena protiv onoga što je u srcu crkvene zajednice, zvanja. Dugoročno gledano, ove brojne prepreke slobodnom prakticiranju vjere mogu ugroziti budućnost Katoličke Crkve u Kini.

Što se tiče kineskih biskupa koje je Rim priznao, pitanje je kako oni potvrđuju i potiču svoje vjernike u božanskoj i katoličkoj vjeri. Između modernizma i protestantizacije Crkve od vremena Drugoga vatikanskoga te ateizma koji se uzdiže kao sustav, ima malo prostora za manevar. Neka milost Isusa Krista probudi prave vođe, koji će moći reći sa sv. Pavlom: ,,Sve mogu u onome, koji me krijepi” (Fil 4,13).

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Časopis: