Christus Rex

Vratiti se Bogu po Mariji


P
ovratak Bogu je smisao i odredište našega postojanja.
Da bismo stigli na to odredište, moramo se držati sredstava koja nam je Bog dao, kako ne bismo malaksali na putu i postali plijen neprijatelju.

Dakle ovaj se povratak Bogu odvija na isti način na koji je On došao do nas. Do neba nema drugih ljestvi. I baš kao što je Marija posljednja prečka ovih ljestvi koje se spuštaju od Boga k nama, tako je ona i prva prečka našega uspona k Bogu. To je značenje aksioma: per Mariam ad Jesum – po Mariji k Isusu.

Sveti Anzelmo ovo objašnjava u veličanstvenoj molitvi:

„Po Tebi, o slavna Gospo, postajemo dostojni uzdići se k Tvome Sinu Isusu, koji se udostojao sići k nama po Tebi. Po Tebi, o Blažena Djevice, možemo doći do slave Onoga koji je po Tebi došao u našu bijedu” (Oratio 54, PL 158, str. 960-961). Povezano s time, sv. Bernard kaže da u našemu „putovanju ovom stranom zemljom“ imamo „dobrostivu zagovornicu“ koji nas predvodi, „koja posreduje za nas kao Majka Suca i Majka milosrđa, sa svojom poniznom i djelotvornom molbom u stvarima spasenja” (Sermo Nr 2 in dominica infra Oct. Assumpt. BMV, PL 183, str. 431).

I sama Bezgrješna to potvrđuje kad u Fatimi izjavljuje da je Njezino Bezgrješno Srce utočište i put koji nas vodi k Bogu. Nije li Marija prvo stvorenje koje se vraća Bogu nakon Njezinoga Utjelovljenoga Sina? Da, Ona ne samo da je prva, nego obuhvaća i sve nas unutar sebe u ovom napretku prema sjedinjenju s Bogom. Ona je izvorna slika, prototip svih otkupljenih. Nadalje, ona je u izvjesnom smislu predstavnik svih otkupljenih, prema izvanrednoj izreci sv. Tome Akvinskoga: „U Navještenju je Djevica dala svoj pristanak u ime cijelokupne ljudske naravi“ (Summa Theologica III, q. 30, čl. 1). Papa Pio XII. u svojoj enciklici Mystici Corporis to potvrđuje jezgrovitim komentarom: ,,Dala je pristanak u ime cijeloga čovječanstva“.

Povratak svijeta Bogu započinje u Novom savezu Boga s čovječanstvom. Međutim, ovo božansko vjenčanje ne odvija se odmah s čovječanstvom u cjelini. Bog je odlučio ići putem Marije. Treba nastati mir između Boga i čovjeka. Stoga Bog uspostavlja ovaj savez, kao što to čine dvije sile kad potvrđuju mirovni ugovor. Marija je ta koju je Bog odabrao da predstavlja čovječanstvo. Njezin fiat („Neka mi bude”) izražava dobrodošlicu Vječnoj Riječi u ljudski rod. A uz Njezin pristanak u prvom redu postaje mogući povratak cjelokupnoga stvorenja Bogu. U tom smislu Marija predstavlja početak našega spasenja. Kako bi čovjek trebao reagirati na Božju otkupljujuću ljubav objašnjeno mu je ne samo u Božjim zapovijedima te vodstvu i uputama Krista i Crkve (objektivna sredstva spasenja); nego mu je također opipljivo i živopisno predstavljeno pred njegovim očima u liku Marije. Njezino ponašanje mora postati naše; njezina riječ - naša riječ; njezin fiat - naš fiat. Samo u mjeri u kojoj u vlastitim okolnostima oponašam Marijin pristanak, bit će moje srce otvoreno za Krista i Njegovu milost.

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: