Christus Rex

Apostoli posljednjih vremena


S
veti Ljudevit Maria Montfort daje onima koji su se potpuno i sasvim posvetili Majci Božjoj u posljednjim vremenima posebno ime, „apostoli posljednjih vremena”, te opisuje način njihovog očitovanja, njihove kvalitete i raspoloživost njihovih srdaca. Pritom je sasvim svjestan uloge Gospe u posljednjoj bitci. To je pitanje povratka čovječanstva Bogu u određenomu času ljudske povijesti, naime posljednjemu satu.

Isusovi govori o svom drugomu dolasku, različiti odlomci u poslanicama, a posebno Knjiga otkrivenja otkrivaju nam ova vremena kao idolizaciju Sotonine moći, njegovu posljednju pobunu.

Usred naizgled potpune pobjede Protivnika pojavljuje se „Kralj kraljeva, Gospodar gospodara“, koji donosi konačnu pobjedu, koji odmah svečano otvara Posljednji Sud i vječnost.

Logično je da ako je Gospa put kojim Bog dolazi do nas, Ona je i put kojim se mi vraćamo Bogu, a najvažnija faza ovoga putovanja svakako je ona posljednja.

Prvi znak pravoga kršćanina na kraju vremena je apostolski duh. U Fatimi je Majka Božja sama odgojila malu djecu za apostole otimajući ih od njihovoga „privatnoga“ osobnoga vjerskoga života i stavljajući ih usred najvećih briga za duše, za Crkvu i za cijeli svijet.

Dvjesto godina ranije sv. Ljudevit Marija predvidio je kako će „sluge, robovi i djeca Marijina” ići u svijet propovijedati pravu pobožnost prema Mariji i tako satrti glavu đavlu. „Oni će biti poput gromovnih oblaka koji će poletjeti zrakom na najmanji dah Duha Svetoga kako bi lijevali kišu Božje riječi i vječnoga života.”

Ovo se poslanje vitezova i apostola Bezgrešne oblikuje konkretno kao sudjelovanje u posljednjoj borbi, odlučujućoj bitci u posljednjim vremenima između đavla i Bezgrešne, koja satire đavlu glavu. „Plijen” koji je u pitanju sastoji se od duša.

Marija nije slučajno pokazala djeci iz Fatime viđenje pakla i duše koje tamo odlaze kao u vihoru. Čitava poruka Fatime je majčin plač uzbune, koji svojoj djeci pokazuje veliku opasnost i pokušava ih spasiti od nje.

Ukazanje 13. srpnja opisuje idolizaciju, gotovo potpunu pobjedu Sotone preko njegovih pomagača, materijalistički ateizam koji vlada svijetom. Nasuprot tome je Bezgrešno Srce Marijino kao jedini izlaz koji je dao Bog i sigurna pobjeda.

Sv. Ljudevit Maria jasno ističe da je ova bitka užasna: „Konačno, Marija mora postati strašna za đavla i njegove sljedbenike poput vojske spremne za boj [Pjesma nad pjesmama 6, 3], osobito u ovim posljednjim vremenima. Jer Sotona, znajući da ima malo vremena [Otkrivenje 12, 12] - manje nego ikad prije - da uništi duše, pojačava svoje napore i  nasrtaje svakoga dana.

„On neće oklijevati da potakne divljačke progone i postavi izdajničke zamke Marijinim vjernim slugama i djeci koju on svladava teže od drugih. Prvenstveno u odnosu na ta posljednja zla progonstva đavla, koja će se svakodnevno povećavati do dolaska antikristove vladavine, trebali bismo razumjeti to prvo i dobro poznato proročanstvo i prokletstvo Božje izrečeno protiv zmije u rajskomu vrtu: 'Ja ću postaviti neprijateljstvo između tebe i žene'.”

Iz toga će razloga apostoli Majke Božje biti znak proturječja: „Oni će siromašnima i ubogima svugdje donositi slatki Isusov miomiris, ali će donijeti smrtni zadah velikašima, bogatašima i svjetskim oholicama.

„Biti će poput gromovnih oblaka koji lete zrakom na najmanji dah Duha Svetoga. Ni za što neće prianjati, ničemu se neće čuditi, niti će ih biti briga za išta, nego će lijevati kišu Božje riječi i vječnoga života. Grmjeti će protiv grijeha, obarat će se na svijet, tući će đavla i njegove sljedbenike i probost će dvosjeklim mačem Božje riječi na život ili smrt sve one kojima ih pošalje svemogući Bog.”

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: