Christus Rex

Sv. Ljudevit Kralj

Serijal

S
veti Ljudevit (✝ 1270.) bio je francuski kralj. Usred dvorskih ugodnosti ostao je čist kao anđeo. On se marljivo vježbao u postu i pokori, a bio je veliki štovatelj Presvetog Oltarskog Sakramenta.
Ove kreposti mogu se pronaći kod svakoga sveca. Samozataja, pokora i revno štovanje Presvetog Oltarskog Sakramenta su glavna sredstva za krepostan život. Upotrebljuj i ti marljivo ova sredstva!

Ljudevit je jako mrzio na grijeh. Ovu mržnju na grijeh mu je usadila njegova majka, sv. Blanka, već u ranoj mladosti. Ona mu je jedanput rekla, kada se kod njezinih nogu igrao: "Ljubim te svom nježnošću koju majka može imati, ali većma bi te voljela vidjeti mrtva nego okaljana smrtnim grijehom." Kako si je Ljudevit ove majčine riječi zapamtio! Zapamti ih i ti! Bolje bi ti bilo, da prije umreš, nego da se ikada smrtnim grijehom okaljaš.

Ljudevit bijaše štovatelj muke i smrti Isukrstove. Za veliku cijenu kupio je pravu trnovu Krunu kao i dio sv. Križa i time je uresio kapelu u Parizu.

Nasljeduješ li ovoga sveca u štovanju muke Spasiteljeve? Moliš li rado križni put, štuješ li revno pet rana Isusovih? Čitaš li rado o muci Isusovoj osobito petak?...

Prikaži učinjene odluke dragom Spasitelju u sv. Pričesti.!

Preljubazni susret sv. Ljudevita i pape Inocenta IV.

Izvor: vlč. Juraj Deubig, Put Srcu Spasiteljevu, Tisak Glasnika Srca Isusova, Zagreb, 1934.

Arhiva bloga

Glasnik: