Christus Rex

Katekizam Sv. Pija X. - Uvodna lekcija


Abbé Quinet; Explication simple de mon catechisme. Str. 1-4

Uvodna lekcija: Zašto učiti katekizam?

Roditelji su nas kada smo bili djeca slali u školu kako bismo naučili čitati, povijest, zemljopis i matematiku. U školi smo naučili zakone koji nam govore kako se pokreće svijet. U katekizmu ćete naučiti nešto o Stvoritelju koji je stvorio nebo i zemlju, zvijezde i mora, koji je dao zakone čitavome svemiru, koji je stvorio čovjeka na svoju sliku i priliku, dao mu u ruke zakon kojemu je cilj voditi ga do prave sreće, a ta je posjedovati Boga u ovome životu i radovati se s njime u budućemu.

Danas vam želimo staviti u ruke Mali katekizam. On sadrži sljedeće:
1°Sažetak spoznaje o Bogu, Isusu Kristu našemu Spasitelju, čovjeku, njegovoj duši te o Crkvi.
2°Objavu o onome što nam naš Storitelj nalaže i zapovijeda kako bismo se s njime u nebu radovali.
3°Objašnjenje sredstava koje je Bog dao kako bismo se posvetili, odnosno ostali njegovi prijatelji.

Katekizam nam želi pomoći pripraviti našu vječnost. Sve što ćemo vam ovdje prenijeti je ono što je Isus rekao svojim Apostolima, a oni prenijeli Crkvi sve do dana današnjega.

Mala vježba:
Što ste naučili u školi? Što učite u katekizmu? Što sadrži katekizam? Za što vam služi katekizam?

Lekcija

1. Što je katekizam?
Katekizam je knjižica koja u obliku pitanja i odgovora sadrži sažetak katoličke vjere.
2. Što je religija?
Religija je skup odnosa koji povezuju čovjeka s Bogom.
3. Što je katolička religija?
Katolička religija je religija koju je sam Isus Krist utemeljio ovdije na zemlji i u kojoj nas Crkva podučava.
4. Što sadrži katolička religija?
Sadrži istine koje smo dužni vjerovati, zapovjedi koje smo dužni obdržavati, sakramente koje smo dužni primiti kako bismo ostali sjedinjeni s Isusom Kristom i s njime uživali vječnu sreću.

Iz praktičnog života:

Nauk koji ste primili u školi koristi vam čitavog vašeg života.
Nauk kojega primate kroz katekizam je potrebniji zato jer će vam koristiti ne samo u ovome životu, neko će vas pripremiti za život vječni.
Budite ponosni što slijedite katekizam. Naučite lekcije, slijedite upute. Razmišljajte često o onome što ste naučili. Odredite si vrijeme kada ćete učiti katekizam.

Usporedite:

Zemljopis vas je podučio o svijetu.
Katekizam vas podučava tko je stvorio sviijet
Povijest vas je podučila o događajima u svijetu.
Katekizam vas podučava o povijesti Božjeg Sina te o spasenju svijeta.
Gramatika vas je podučila pisati bez pogreške.
Katekizam vas podučava kako živjeti bez grijeha.
Aritmetika vas je podučila kako brojati stvari sa ovoga svijeta.
Katekizam vas podučava kako zadobiti nebeska dobra.

Potražite sami zaključke koji se mogu izvesti iz ovih usporedbi.

Arhiva bloga

Glasnik: