Christus Rex

Katekizam Sv. Pija X. - Prva lekcijaAbbé Quinet; Explication simple de mon catechisme. Str. 5-8

Prvi dio - Istine kojima nas je Isus poučio

Prva lekcija - Apostolsko vjerovanje

U mnogim knjigama koje ste pročitali, imate na početku odlomka kratak sažetak. Ovaj sažetak vam pomaže kako biste dobili određenu ideju o onome o čemu se u odlomku radi. Teže je sjetiti se što u nekom odlomku piše, no jednostavije je sjetiti se njegova sažetka. Imate pred očima također jedan sažetak, podjeljen u dvanaest malih članaka; istine koje ste dužni vjerovati: to je Apostolsko vjerovanje ili simbol.

Simbol hoće reći "znak". Onaj koji moli Vjerovanje pokazuje da je katolik, da pripada katoličkoj Crkvi. Ovaj simbol je kratki sadržaj nauka svetih Apostola koji nam tumači nauk Isusa Krista. Vi zasigurno znate tko su bili Apostoli. Bili su to ljudi koje je sam Spasitelj izabrao; dvanaest ljudi koje je Isus tri godine podučavao, koji su zajedno s njme živjeli, vidjeli njegova čudesa, slušali njegovu nauku, pitali Ga i primili na pitanja odgovore. Ova dvanaestorica nisu bila izabrana među bogatima nego među siromašnima - radnicima. Pročitajte pažljivo sljedeći odlomak iz Evanđelja o odabiru četiri Apostola:

Dok se jednom oko njega gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu; ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa; bila je Šimunova pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo.


Kada dovrši pouku, reče Šimunu: "Izvezi na pučinu i bacite mreže za lov."Odgovori Šimun: "Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže." Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba; mreže im se gotovo razdirale. Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše.Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govoreći: "Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!" Zbog lovine riba što ih uloviše bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime, a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: "Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!" Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim. (Lk. 5, 1-12)

U Katekizmu ćete naučit također kako je Isus izabrao druge Apostole, kako je Petar u Rimu bio razapet, kako je apostol Andrija bio razapet na križu u obliku slova "X", kako su drugi bili izbavljeni iz ruku neprijatelja, a drugi opet s velikom radošću trpjeli za Gospodina kako bi dokazali da istine koje naučavaju dolaze od Boga. Vjerujmo ove istine!

Razmislimo:
Zašto vam koristi sažetak na početku neke knjige? Postoji li sažetak naše katoličke vjere? Tko su bili prvi propovjednici kršćanske vjere? Tko su bili Apostoli? Jesu li to bili bogataši? Koliko su vremena Apostoli proveli s Isusom? Tko su bili četiri prva Apostola?

Lekcija:
1. Kako se zove sažetak istina koje je svaki kršćanin katolik dužan vjerovati?

Sažetak istina koje je svaki kršćanin dužan vjerovati zove se Vjerovanje.

2. Tko su bili Apostoli?

Apostoli bijahu dvanaest ljudi koje je Isus odabrao kako bi propovijedali njegovu religiju.

3. Izrecitirajte "Vjerovanje"

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega. Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud ce doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu kato­ličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen

Iz praktičnog života

1. Pokušajte polagano moliti "Vjerovanje" i razumjeti ono što molite. Budite ponosni što možete moliti molitvu koju su molili prvi kršćani.

2. Ako nekada budete bili kumovi i vi ćete namjesto vašeg kumčeta javno moliti Vjerovanje kao što su to učinili i vaši kumovi za vas.

3. Nekome od vas će možda Isus reći: "Dođi slijedi me i učinit ću te ribarem ljudi!"

Pogledajte u vašoj župnoj crkvi postoje li kipovi ili vitraji koji predstavljaju Apostole. Svi kršćani trebaju biti apostoli. Stoga razmislite, gdje biste vi mogli biti apostol. U obitelji? U školi? Na vašem radnom mjestu? Poznajete li nekoga tko nosi ime nekog od Apostola? Ako da, saznajte nešto više o tome Apostolu (odakle dolazi, gdje je propovijedao, kakvom je smrću umro, itd.)

  

Arhiva bloga

Glasnik: