Christus Rex

Kratka pouka o sv. Misi


Iz molitvenika "Zvijezda karmela"; Đakovo 1940

"Sveta je Misa", kako kaže sv. Franjo Saleški, "sunce svih duhovnih vježbi, središte katoličke vjere, duša pobožnosti, neiskazana tajna, koja u sebi krije bezdan ljubavi Božje; jer nam se u njoj dariva sam Bog sa svim bogatstvom svojih darova i milosti.

Velika je moć molitve, koja se diže k Bogu u zajednici s ovom božanskom žrtvom. Trsi se dakle da svaki dan pribivaš sv. Misi, da zajedno sa svećenikom prikazuješ Bogu Ocu žrtvu svojega Spasitelja za se i za čitavu svetu Crkvu. Sveti Ivan Zlatousti nas uvjerava, da se kod oltara sakuplja mnoštvo Anđela časteći svetu Tajnu. Dolazimo li i mi istom namjerom k sv. Misi, koliku ćemo korist crpsti od ovakvoga društva. S ovom se presvetom žrtvom Spasiteljevom sjedinjuju zborovi slavne i vojujuće Crkve, da s Njim i po Njemu mole milosrđe nebeskoga Oca. Sretna je duša, koja sudjelovanjem svojim postane dionicom tolike blagodati."

Ovim lijepim, istinitim i poučnim riječima sv. biskupa dodajemo samo još kratku pouku, kako treba pribaviti sv. Misi. Prije svega potrebna je dobra nakana. Da crpimo svu korist iz sv. Mise, potrebno je da joj prisustvujemo u onoj četverostručnoj nakani, u kojoj ju je Spasitelj uspostavio:

1°da Boga dostojno hvalimo i slavimo, i da ga priznajemo vrhovnim Gospodinom.
da zadovoljimo pravdi Božjoj za grijehe svoje i za grijehe cijeloga svijeta.
3°da mu se zahvalimo za sva dobročinstva njegova.
4°da izmolimo od Boga sebi i drugima svako dobro tjelesno i duševno.

Treba dakle, da božanskome veličanstvu prikazuješ sv. Misu kao pravu žrtvu poklonstvenu, zahvalnicu, kao mirovnu i prosnu žrtvu. Lijepo je i zaslužno, moliš li pod sv. Misom krunicu, križni put, molitve iz dobrih molitvenika. Veoma je spasonosno razmišljati i o muci Isusovoj. No najljepše je, najbolje i najkorisnije pratiti sv. Misu. Nekada nije odgovarao kod sv. Mise samo podvornik, nego skladni pijev čitavog puka. S vremenom su se kršćani previše udaljili od sv. Mise obavljajući pod sv. žrtvom privatne pobožnosti, koje često ne stoje ni u kakvoj vezi sa sv. Misom. Zato je veliki papa Pijo X. hoteći čitav svijet preporoditi u Kristu preporučio: "Nemojte moliti pod sv. Misom drugo što, već molite samu sv. Misu!" Sv. je Misa već sama po sebi molitva, i to najljepša i najuzvišenija molitva. Prava bi pobožnost imala da bude sama sv. Misa za sve vjernike, koji prisustvuju sv. Misi. To znače riječi Pija X.: "Molite sv. Misu!"
  Arhiva bloga

Glasnik: