Christus Rex

Propovijed preuzvišenog nadbiskupa Marcela Lefebvrea 22. listopada 1989. u Zaitzkofenu


Proslava u čast svetog Pija X.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Moji dragi prijatelji,
Draga moja braćo!

Zahvaljujem Bogu da ove nedjelje mogu biti među vama. Danas slavimo blagdan na čast sv. Pija X., zaštitnika našega dragoga Bratstva koji je ujedno i uzor našega života. S nekoliko vas riječi pozivam na razmatranje o učenjima svetog nam zaštitnika. Siguran sam da u ovim teškim vremenima koja sveta Crkva mora proživljavati nismo mogli odabrati boljega zaštitnika od sv. Pija X. Sveti Pijo X. je početkom ovog stoljeća bio luč i prorok. Na određen je način predvidio sve poteškoće koje je sveta Crkva morala doživjeti tijekom desetljeća koja su slijedila nakon njega. Za nas je postao vođom i pastirom kojega možemo slijediti u posvemašnjoj sigurnosti. Crkva ga je proglasila svetim. To je znak da ga je dragi Bog na vrlo osobit način istaknuo kako bismo ga slijedili. U molitvi Crkve koju je Crkva jutros molila, mogli ste čuti da je svetog Pija X. Bog izabrao. „Ad catholicam fidem tuendam – kako bi branio katoličku vjeru, čuvao je i uzdržao.“ „Ad tuendam catholicam fidem“. Na obranu vjere katoličke. Vjerujem da je to glavno obilježje svetosti svetog Pija X. Zar danas ne moramo, u ovim vremenima, upravo to posebice moliti? Danas je katolička vjera svagdje u pogibelji, čak i u unutrašnjosti svete Crkve. Zar ne moramo slijediti svetog Pija X. kako bismo katoličku vjeru i za sebe očuvali i obranili?

Ponajprije bih želio iz njegovog naučavanja odabrati program koji nam je on unaprijed označio. U njegovom lijepom izbornom geslu ovo je jednostavno sažeto. „Instaurare omnia in Christo – sve u Kristu ponovno izgraditi, sve u Kristu obnoviti“. „Omnia, sve!“

Ovaj je program sveti Pijo X. uzeo odmah na početku svoga pontifikata. On to objašnjava u svojoj prvoj enciklici. U njoj izjavljuje da želi svagdje ponovno uspostaviti kraljevanje našega Gospodina Isusa Krista, u svakom pojedinom čovjeku, u obiteljima i u državama kako bi naš Gospodin vladao kao Kralj na zemlji, kao i na nebu. To je lijepi program sv. Pija X. Tijekom svoga pontifikata pokušat će ovo ostvariti i sve učiniti da naš Gospodin Isus Krist zbiljski vlada.

Poradi toga se morao hrabro i snažno boriti protiv zabluda njegova vremena. Ove zablude ujedno su i zablude našega vremena. Želim vam spomenuti tri glavne zablude koje su uznemirile sv. Pija X. U ovim je zabludama vidio protuslovlje kraljevanju našega Gospodina Isusa Krista. Kako ove zablude treba označiti? Može se reći da ove zablude na neki način postavljaju granice vladavini i kraljevstvu našega Gospodina. Sveti Pijo X. se s velikom hrabrošću suprotstavio ovim zabludama. Koliko mu je god bilo moguće želio je s milošću Božjom braniti kraljevanje našega Gospodina Isusa Krista u dušama i u srcima.

Ove tri zablude morao je suzbijati i osuditi sv. Pijo X.: modernizam, silonizam, laicizam.

Kako modernizam kraljevanju našega Gospodina Isusa Krista postavlja granice? Modernizam izjavljuje da istina ne dolazi isključivo od našega Gospodina Isusa Krista premda naš Gospodin Isus Krist sam navješćuje: „Ego sum veritas – ja sam istina (Iv 14,6). Modernizam kaže: istina je ono što mi mislimo. Ona nije ono što izvana primamo. Ona nije Objava koju se prima i ona nije istina koju nas se poučava. Istina je ono što ja sam mislim.

Vidite temeljnu razliku između ova dva stava. Kršćanin sluša poučavanje Crkve i našega Gospodina Isusa Krista koji je istina. On poučljivo i ponizno prima istinu koju se poučava. Tako na određen način prima ono što dolazi s neba. Naš je Gospodin rekao: „Ego sum lux mundi – ja sam svjetlo svijeta!“ (Iv 8, 12). On je svjetlo koje dolazi od Presvetoga Trojstva.

Naš Gospodin rasvjetljuje svakoga čovjeka koji dolazi na svijet – „Omnem hominem venientem in hunc mundum“ (Iv 1,9). Svjetlo je našega Gospodina Isusa Krista koje mi s radošću i zahvalnošću poučljivo moramo prihvatiti. Ponavljam: poučljivo!

Sveti Pijo X. osudio je ljude koji se nisu htjeli podvrgnuti ovoj stvarnosti koja je Isus Krist. Ovi su se ljudi htjele podvrgnuti samo svom vlastitom osjećaju, svojim vlastitim mislima i svojim vlastitim idejama. To je i danas još tako. Svatko sebi stvara svoju vlastitu istinu. Ne postoji istina koja nam se smije nametnuti. Ovoj se prvoj teškoj zabludi sveti Pijo X. suprotstavio.

Druga je zabluda silonizam. Silonizam u biti nije ništa drugo nego današnji ekumenizam. Nazivan je „veliki Sillon“. Pri tome je posrijedi neka vrsta univerzalne religije koja je pokušavala okupiti sve vjernike i nevjernike. Sveti Pijo X. je osudio Sillon jer se ne može miješati zabludu i istinu. Da još jedanput ponovimo: istina je naš Gospodin Isus Krist. Ne može se našega Gospodina Isusa Krista staviti među zablude i sve krive religije! On je Bog! Samo On je Bog. „Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Jesu Christe!“ „Jer Ti si jedini Gospodin, Ti si jedini Svevišnji, Isuse Kriste!“ To smo danas pjevali. Ne može se Isusa Krista skupa s Budom i Muhamedom staviti posred svih zabluda ovih religija! Sveti Pijo X. je osudio silonizam jer je on htio ujedinjenje svih religija. To je bila druga teška zabluda usmjerena protiv vladavine našega Gospodina Isusa Krista.

Treća je zabluda laicizam. Zabluda laicizma sastoji se u tome da izjavljuje: naš Gospodin ne može biti prisutan u društvu. On je kralj, kralj pojedinog čovjeka, za nevolju kralj u obiteljima, može ga se štovati u župama, ali u društvu – ne! U društvu naš Gospodin ne smije vladati. Ne može se društvu nametati vladavinu našega Gospodina Isusa Krista. Religijama se mora dopustiti sve slobode. Što se tiče društva, ljudi smiju misliti: ne postoji katoličko društvo. Nezamislivo! To misle pobornici laicizma. Sukladno tome, naš Gospodin nema pravo vladati u društvu.

Naš je Gospodin trinaest stoljeća vladao u Europi. U Europi je vladao po svim križevima, samostanima, crkvama, katoličkim sveučilištima, katoličkih školama, redovnicima i redovnicama. Svi su se podložili našemu Gospodinu, čak i kraljevi i kneževi. Jedan sveti Henrik, jedan sveti Ljudevit i sveti Eduard, svi su rekli: „Mi smo Kristovi namjesnici. Mi smo sluge našega Gospodina Isusa Krista.“ To su bili kršćanski kraljevi! Sada laicizam izjavljuje: „Ne, naš Gospodin ne smije više vladati društvom.“ Sveti Pijo X. je osudio ovu zabludu laicizma. On je osudio ovu tešku zabludu koja ograničava kraljevanje našega Gospodina Isusa Krista.

Ove tri teške zablude osudio je papa Pijo X. Upravo se danas općenito promiču više nego ikada, još i više nego u vrijeme sv. Pija X. Nauk sv. Pija X. za nas je nadasve dragocjen. Moramo ga slušati i provoditi ga djelo u našemu vremenu.

Sveti Pijo X. je osim toga želio ponovno uspostaviti kraljevanje našega Gospodina Isusa Krista uspostavljajući ponovno i svetost u Crkvi. Njegova osobita briga bila su sjemeništa. Njegova je želja bila posvećivati kler i dječje duše. Reformom sjemeništa želio je posvećivati pastire. Inzistirao je na tome da se dobro odabiru profesori za bogoslovije. Trebali su to biti ljudi visoke znanosti i visoke svetosti.

Osim toga, sveti Pijo X. imao je divnu ideju. Htio je djeci od dobi od oko pet godina dopustiti približiti se našemu Gospodinu Isusu Kristu. Dopustio je djeci ići na Pričest. I ja sam osobno smio u dobi od pet godina prvi put primiti Pričest. Nakon toga sam mu čak napisao pismo zahvale – s pet godina. Onda sam dobio maleno pismo s odgovorom – naravno, od Svete Stolice, ne od sv. Pija X. osobno. U ovome sam pismu ohrabren na daljnje primanje sv. Pričesti. O ovoj velikoj povlastici, koju je sv. Pijo X. tako dobrohotno podijelio djeci, i ja sam se okoristio. To su znakovi svetosti sv. Pija X. Štujmo, volimo i slijedimo našega svetog zaštitnika. On je uistinu naš vođa i naš pastir za ovo vrijeme.

Molimo ga da nam podari veliku pobožnost koju je pokazivao prema Presvetoj Djevici Mariji. Svednevice je sv. Pijo X. molio Krunicu. Rado je molio Krunicu pred pećinom Gospe Lurdske u vatikanskim vrtovima. Molimo sv. Pija X. da nam podari ovu pobožnost prema Presvetoj Djevici Mariji. Izmolimo, ujedinjeni s njim, uvijek i na svaki način, po Marijinu zagovoru, vladavinu našega Gospodina Isusa Krista.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Arhiva bloga

Glasnik: