Christus Rex

Vjerovanje

sv. Ćiril Jeruzalemski

Kod učenja i ispovijedanja vjere prihvati i čuvaj samo onu vjeru koju ti sada predaje Crkva a koja je utvrđena u cijelom Svetom pismu. Budući da svi ne mogu čitati Sveto pismo, jer su neki neuki, drugi su prezaposleni pa su spriječeni da ga upoznaju, pa da duša ne bi propala zbog neznanja, u samo nekoliko redaka Vjerovanja imamo sav poklad vjere.

Zapovijedam da tu vjeru imaš poput popudbine u svakom trenutku života te da osim te vjere nikakvu drugu ne prihvaćaš; pa ni onda kad bismo se mi sami izmijenili te bismo govorili protivno onome što sada učimo, pa ni onda kad bi te anđeo protivnik preobražen u anđela svjetla htio uvesti u zabludu. Jer kad bismo vam mi ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko drugo evanđelje mimo onoga koje vam mi sada navijestismo, neka je proklet!

I što si do sada samo riječima slušao, to drži u sebi pamćenjem. U zgodno vrijeme izvuci iz božanskih Pisama tvrdnju o pojedinim dijelovima. Nije sažetak vjere složen da se nešto ljudima oduzme, već preporučena poglavlja izabrana iz cijelog Svetog pisma usavršavaju i nadopunjuju jedan nauk vjere. I kao što sjeme gorušičino u malenom zrnu obuhvaća mnoge grane, tako i vjera u tih malo riječi u sebi, kao u krilu obuhvaća svu spoznaju sadržanu kako u Starom tako i u Novom savezu.

Braćo, pogledajte, dakle, i držite predaje koje sada primiste i upišite ih u svoja srca. S vjerom pazite da vas neprijatelj ne bi poharao nepokretne i sebi prepuštene, da ne bi koji krivovjerac što izopačio od onoga što vam je predano. Vjera je poput novca bačena na stol, novca koji smo vam mi pružili. Bog će od vas natrag tražiti račun o pologu. Apostol veli: Zapovijedam pred Bogom, koji svemu daje život, i pred Kristom Isusom, koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo, da tu vjeru koja vam je predana čuvate neokaljanom sve do pojave Gospodina našega Isusa Krista.

Sada ti je predano blago vjere, i svoj polog će Gospodin zatražiti u vrijeme svoga Pojavka kojeg će u svoje vrijeme pokazati On, blaženi i jedini vladar. Kralj kraljeva i Gospodar gospodara, koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje, niti ga vidjeti može. Njemu slava, čast i vlast u vijeke vjekova. Amen.


(Iz Kateheza svetoga Ćirila Jeruzalemskoga, biskupa (Kat. 5, O vjeri i Simbolu, 12-13; PG 33, 519-523))

Arhiva bloga

Glasnik: