Christus Rex

Službeno priopćenje generalnog poglavara FSSPX-a (29. lipnja 2016.)


Na zaključku sastanka visokih poglavara Svećeničkog bratstva sv. Pija X. koji se održavao u Švicarskoj od 25. do 28. lipnja 2016., Generalni poglavar uputio je sljedeće službeno priopćenje:

Svrha Svećeničkog bratstva sv. Pija X. poglavito je formiranje svećenika, što je osnovni uvjet za obnovu Crkve i oporavak društva.

1. U velikoj i bolnoj zbunjenosti koja trenutno vlada u Crkvi, navještaj katoličkog nauka zahtijeva prokazivanje zabluda koje su u nju uvukle, a koje, nažalost, potiče veliki broj pastira, uključujući samog Papu.

2. Svećeničko bratstvo sv. Pija X. u sadašnjem stanju ozbiljne nužde koje mu daje pravo i dužnost da pruža duhovnu pomoć dušama koje mu se obraćaju ne traži u prvom redu kanonsko priznanje, na koje kao katoličko djelo ima pravo. Ono ima samo jednu želju: vjerno donositi svjetlo dvijetisućljetne Tradicije koja pokazuje jedini put koji treba slijediti u ovo mračnom dobu u kojem kult čovjeka u društvu kao i u Crkvi zamjenjuje bogoštovlje.

3. „Obnoviti sve u Kristu“ kako je to naumio sv. Pio X. slijedeći sv. Pavla (Ef 1,10), ne može se dogoditi bez podrške jednog Pape koji konkretno potpomaže povratak svetoj Tradiciji. Iščekujući taj blaženi dan, Svećeničko bratstvo sv. Pija X. namjerava udvostručiti svoje napore, sredstvima koje mu božanska Providnost daje, za uspostavu i širenje društvenog kraljevstva Gospodina našega Isusa Krista.

4. Svećeničko bratstvo sv. Pija X. moli i čini pokoru za Papu da bi smogao snage naviještati katoličku vjeru i moral u njihovoj cjelovitosti. Na taj način će on ubrzati trijumf Bezgrješnog Srca Marijinog koji mi najozbiljnije priželjkujemo kako se približava stota obljetnica ukazanja u Fatimi.

Biskup Bernard Fellay, Generalni poglavar Svećeničkog bratstva sv. Pija X.
Ecône, 29. lipnja 2016., Blagdan sv. Petra i Pavla

Izvor: DICI.org

Arhiva bloga

Glasnik: