Christus Rex

Kršćanski ideal danasOsvrt na generalni kapitul

41 sudionik na Generalnom kapitulu Svećeničkoga bratstva sv. Pija X. od 3. do 21. srpnja u Ecôneu zajedno su s pomoćnicima i prevoditeljima proživjeli vrlo intenzivne i, vjerujem, plodne i učinkovite dane. Nakon duhovnih vježbi i izbora prešlo se na pravi posao, koji je ujedno zahtijevao većinu vremena: rješavanje brojnih nadolazećih pitanja. U pripremi kapitula članovi Bratstva podnijeli su stotine podnesaka, želja, prijedloga, odnosno pitanja. Sada je došlo vrijeme za pronalaženje pravih odgovora. U duhu bratske razmjene održane su plenarne sjednice, djelovala su pojedinačna povjerenstva i obrađivane su odluke o kojima se raspravljalo na plenarnoj sjednici. Svi su napori bili u svjetlu onoga što je bit i svrha FSSPX-a: obnova svećenstva i svetost posvećenoga života. Kako u današnje vrijeme uspješno ostvariti ovaj ideal, kako živjeli evanđeoske savjete siromaštva, čistoće i poslušnosti? Kako se oduprijeti svim protivštinama, izazovima i napadima bezbožnog duha vremena, a da nas ne zarazi ili obeshrabri, nego naprotiv da rastemo? Kako formirati u našim bogoslovijama i novicijatima, buduće svećenike i redovnike za njihov sve teži i zahtjevniji apostolat? Kako prenijeti ljepotu istinske vjere i veličanstveno blago milosti, nadahnuti i jačati vjernike u revnosti, privući i pridobiti one udaljene od vjere, te na kraju biti poput svjetionika u potamnjeloj Crkvi i društvu?

,,Vi ste svjetlo svijeta!

Nije li to zadaća svojstvena samoj Crkvi? Njezin Utemeljitelj koji je rekao za sebe: ,,Ja sam svjetlo svijeta prenio je svoje poslanje svojim učenicima i svima nama: ,,Vi ste svjetlo svijeta, i: ,,Sjat ćete poput zvijezda u tami! To nije upućeno samo svećenicima, nego i vama, dragi vjernici! Bog želi da svatko od nas postane svet. On to želi jer nam je pripremio visoki položaj na nebu - zauvijek! Ali on želi također i to da svi budemo svjetlo svijeta! Zato vam uvijek ponavlja pitanje: koliko težim prema tome idealu, kako ispunjavam svoje poslanje koje mi je Bog dao, svoje konkretne staleške dužnosti? Gdje moram raditi da bih se popravio? Kakve borbe moram izdržati?

Izazov digitalnih medija

Da dotaknemo samo jedan konkretan primjer: kako se nosim s elektroničkim sredstvima komunikacije i medijima? Uspijeva li mi da ih kontroliram ili će oni vladati mnome? Svatko tko stalno visi na mobitelu, odmah reagira na svaku poruku ili mora podijeliti svaku smiješnu fotografiju i uzbudljivu ,,senzacionalnost, ne čini sebi ni drugome dobro. Stalno je rastresen i uništava svoj nutarnji mir kao i duhovnu dubinu i Božju blizinu. Tobožnje ,,sitnice zaustavljaju nas na putu svetosti! Moramo biti uzori za druge. Ako se ne ophodimo razborito s tim elektroničkim uređajima, kako možemo uvjeriti druge, osobito mlađe generacije - svoju djecu? Posebno su u tom smislu ugroženi mladi, ne samo u njihovu normalnom sazrijevanju, nego i oko spasenja duše! Koliko je u današnje vrijeme žrtava internetske i pornografske ovisnosti. A ako to i ne ode tako daleko: koliki trate svoje dragocjeno vrijeme, zanemaruju svoje dužnosti, ne uče se razmišljati i izražavati, nikada ne čitaju dobru knjigu, ne bave se vjerom, ne mogu stvarno moliti, samo zato što ih stalno zaokuplja „kutijica“.

Samo će sveci uspjeti...

Zato smo pozvani na svetost. Samo sveci (i oni koji se iskreno bore) moći će poboljšati svijet. To nas uči povijest kao najbolja učiteljica. U svakom razdoblju progona i krize u kršćanstvu, Bog je dao izvanredne milosti i lijekove. Povrh svega, On je podigao svece koji su sa svoje strane pokrenuli ,,revoluciju svetosti kako bi savladali silu sotone, hereze i poroke i započeli novi procvat Crkve. Sjetite se sv. Atanazija, sv. Bazilija i Ambrozija u previranju arijanizma, sv. Odoa i obnove benediktinskog reda u tzv. ,,saeculum obscurum - mračnom stoljeću“, sv. Brigite Švedske, Katarine Sienske i Rite iz Cascije u vrijeme avignonskog sužanjstva, velikog zapadnog raskola i početka humanizma. Njih možemo istaknuti pored mnogo svetih velikana reformatora koji su nadvladali krize. Svi su oni naši istinski uzori koji nas potiču nadahnjujućim idealom, ispunjenim životom i dubokom srećom u srcu. Na nama je dalje učiti iz povijesti i proučiti ju s većim žarom.

Dokumenti Generalnoga kapitula

U listopadu će odluke Generalnog kapitula biti objavljene u internom glasilu Cor unum. Zadatak nadolazećega vremena bit će vjerno ih implementirati. One ne smiju ostati prazno slovo na papiru. Uvjeren sam da je dah Duha Svetoga djelovao na Generalnom kapitulu. Neka On nastavi tako djelovati da svi mi – svećenici, redovnici i laici – budemo zahvaćeni njegovim dahom. Neka nam On dade da zdušno, kao ,,jedno srce i jedna duša, po uzornome kršćanskom životu surađujemo kao skromno oruđe u Božjim rukama u obnovi i širenju kršćanstva. Gospa nam je u Fatimi pokazala put. Neka nam pomogne da ga odvažno, radosno i hrabro slijedimo.

Sa srdačnim pozdravom i svećeničkim blagoslovom,

p. Stefan Frey

Arhiva bloga

Glasnik: