Christus Rex

Je li Majka Božja bila podvrgnuta tjelesnim nedostatcima?

Djevica s Djetetom, Crkva Presvetoga Trojstva, Klenovnik
S
veti Toma Akvinski u Summi Theologiae objašnjava da je Krist preuzeo na sebe nedostatke ljudske naravi; za to je naveo tri razloga: kako bi mogao prikazati zadovoljštinu za naše grijehe, kako bi pokazao istinu Svoje ljudske naravi i konačno kako bi dao primjer kreposti (III, q.14, a. 1).

Ali o kojim nedostatcima on govori? Sv. Toma nastavlja objašnjavajući da Kristovo poslanje, a posebno zadovoljština, pretpostavlja savršenstvo znanja i milosti, što isključuje neznanje i grijeh, koji su bili sudbina bijednih Evinih sinova.

Što se tiče tjelesnih nedostataka koji nisu nespojivi s ovim osobitim savršenstvom našega Spasitelja, treba razlikovati:

- zajedničke nedostatke, povezane s ljudskom naravi i zajedničkim stanjem čovječanstva nakon istočnoga grijeha: glad, žeđ, smrt, itd. Njih je Krist na sebe preuzeo.

- nedostatke koji proizlaze iz određenih uzroka (poput osobnoga grijeha, lošega anatomskoga ustrojstva ili određenoga vanjskoga uzroka): njih nije preuzeo Krist, koji nikada nije počinio osobni grijeh, u kojemu je integrirano tjelesno savršenstvo i koji je ostvario savršenu razboritost u upravljanju Svojim životom.

Što je s Majkom Kristovom?

Načelo je jednostavno izreći: Majka Božja bila je podvrgnuta manjkavostima koje nisu bile nespojive s njezinim pomoćnim poslanjem Spasitelju.

Dakle, uzimajući u obzir tjelesne nedostatke:

- za uobičajene nedostatke: isti su u Gospi kao i oni koje je Krist preuzeo - glad, žeđ, umor, patnja, smrt. S druge strane, budući da je Isus bio pošteđen raspadanja u grobu, to će vrijediti i za Mariju.

- što se tiče posebnih nedostataka: Djevica nije počinila osobni grijeh; posjedovala je tjelesno savršenstvo slično Isusovom, koji iz nje proizlazi; naposljetku, posjedovala je vrlo savršenu mudrost. Također, teolozi kod Marije, kao i kod Krista, poriču prisutnost bolesti.

Majka Božja nije imala nikakvih nedostataka povezanih s grijehom

Začeće Djevice bilo je okruženo vrlo osobitom providnošću, koja ju je sačuvala od istočnoga grijeha i koja joj je dala tijelo zaštićeno od svih nedostataka povezanih s grijehom.

- s ciljem da se njezino tijelo savršeno uskladi s njezinom dušom;

- ali također zato, da joj se omogući da savršeno izvrši svoje poslanje u svim njegovim vidicima:

Ponajprije, kako bi dala savršeno tijelo Sinu Božjemu. Postoji duboka analogija između rađanja Sina od Oca i rađanja tijela Kristova od Djevice. Kao što je Otac iz svoje biti rodio Sina, koji je savršeno isti, tako je i Djevica proizvela iz svoje biti, djelovanjem Duha Svetoga, Sina koji je savršeno isti.

Drugo, kako bi njezino čudesno sjedinjenje sa Sinom Božjim u ljubavi bilo utemeljeno na iznimnome sjedinjenju u ljudskoj naravi.

Konačno, kako bi ovo sjedinjenje kroz supatnju proizvelo najuzvišenije plodove, duša Suotkupiteljice je tako divno sjedinjena sa svojim Sinom, da se može reći, da imaju jedno te isto srce kao i iste osjećaje. Njihova naravna sličnost daje osnovu savršenoga nadnaravnog sjedinjenja za postizanje spasenja čovječanstva.

Ova izvanredna sličnost je apsolutno jedinstvena i bez ikakve usporedbe u ljudskoj povijesti.

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: