Christus Rex

Intervju s p. Tilošancem na kanalu SSPX News


N
a službenom Youtube kanalu Američkog distrikta FSSPX-a, u sklopu razgovora sa svećenicima, objavljen je intervju s p. Markom Tilošancem o njegovom putu prema Tradiciji i apostolatu Bratstva u Hrvatskoj. Videozapis razgovora (na engleskom jeziku, bez titlova) možete pogledati ispod.


Arhiva bloga

Glasnik: