Christus Rex

Molitva Mariji Kraljici, pape Pija XII


Iz dubine ove doline suza, kojom čovječanstvo u bolima prolazi; na ovom našem uvijek nemirnom moru uzburkanom vjetrovima strasti; podižemo oči prema Tebi Marijo, ljubljena Majko, da se utješimo motreći tvoju slavu da te pozdravimo kao Kraljicu i Gospodaricu Neba i zemlje, našu Kraljicu i Gospodaricu. Sa sinovskim ponosom želimo častiti tvoje kraljevanje i priznati da si dostojna uzvišenosti tvoga bića, slatka istinska Majko Kralja kome kraljevstvo pripada po pravu, baštini i pobjedi.


Kraljice sviju nas, Majko i Gospodarice, pokaži nam put svetosti, pomozi nam, vodi nas da se nikada s njega ne udaljimo. Kao što visoko u Nebu Ti upravljaš anđelima koji Te časte njihovom Gospodaricom i četama svetaca koji se raduju motreći tvoju sjajnu ljepotu, tako kraljuj nad cijelim čovječanstvom pogotovu otvarajući putove vjere onima koji još ne poznaju tvoga Sina. Kraljuj nad Crkvom koja ispovijeda i slavi tvoju blagu vladavinu i tebi se utječe kao sigurnom utištu usred nedaća naših vremena. Pogotovu kraljuj nad onim djelom Crkve koja je progonjena i pritisnuta dajući joj snagu da podnosi protivštine, ustrajnost da ne klone pod nepravednim pritiscima, svjetlo da ne padne u neprijateljske zamke, postojanost da se odupre otvorenim napadajima i u svakom trenutku nepokolebivu vjernost tvome Kraljevstvu.

Kraljuj nad ljudskim razumima, da traže samo istinu, nad voljama da slijede samo dobro, nad srcima da ljube samo ono što Ti ljubiš. Kraljuj nad pojedincima, nad obiteljima, nad zajednicama, nad narodima, nad zborovima mnika, nad savjetima mudraca kao i nad jednostavnim težnjama ljudi. Kraljuj na trgovima, na ulicama, nad selima i gradovima, nad dolinama i visovima, u zraku, na zemlji, na moru, primi pobožnu molitvu onih koji znaju da je tvoje kraljevstvo kraljevanje milosrđa, da sluš svaku molitvu, tješiš svaku bol, u svakoj nesreći pritječeš u pomoć, pomažeš u svakoj bolesti, i gdje skoro na znak tvojih preblagih ruku iz same smrti osmjehujući se uskrisava život. Zadobij svima koji na svim stranama svijeta te časte i slave kao Kraljicu, da mogu jednoga dana u Nebu ivati puninu Tvoga kraljevstva gledajući tvoga Sina koji s Ocem i Duhom Svetim živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

Arhiva bloga

Glasnik: