Christus Rex

Masonerija želi uništiti vjeru I.


Nasuprot Crkvi Kristovoj podiže se gotovo razotkrivena, osnažena nesrećama vremena, paklena Sotonina crkva, koja je duže vrijeme kovala svoje zavjere u sjeni, zastirući najdubljim tajnama svoje gnjusne zablude, svoje niske misterije i svoje mrske nacrte. Luđački pokušava satrti Božja prava u ovome svijetu, uništiti Crkvu i svaki temelj kršćanskog društvenog poretka; veliča vajno čovjekovo naravno usavršavanje i njegovu neovisnost od Boga, uništenje svakog autoriteta, vlast materije, nereda, izopačenosti; naposljetku, samo nijekanje Boga: ne želi ni Boga, ni gospodara! Evo, drage Sestre, sažetka nauka ove paklene škole.

A ako želite upoznati razlog ovih bolnih i čudnih činjenica, sama sveta Crkva vam odgovara glasom Pija IX: “Tko bude dobro razumio karakter, težnje, cilj tajnih sekti, masonskih i svih drugih, narav i slijed sveopće borbe koja je objavljena Crkvi, zacijelo neće dovoditi u sumnju činjenicu da se sadašnje nevolje poglavito pripisuju podmuklosti i rovarenju istih od kojih se sastoji Sotonina sinagoga.“ 

Glavnim razlogom ovog ogromnog zla su dakle osobito tajna društva čije je širenje postalo čudnovatim i kojima je, na ovaj ili onaj način, čini se, glava masonerija; a ovom se zlu daje, čak i različnim interpretacijama ime društvene i vjerske revolucije. 

I zapamtite dobro, drage sestre, da ovdje nije riječ o politici; politika je maska za sljedbe, one prihvaćaju bilo koji oblik vladavine kako bi mogle njime upravljati, korumpirati ga i uz njegovu pomoć postići svoj pakleni cilj. Luda i bezbožna utopija! Čak su vjerovali, govori se, zaboravljajući božansko djelovanje i obećanja koje je dao Isus Krist, da će jednog dana moći posegnuti za papinstvom i staviti jednog od svojih na Petrovu stolicu kako bi revoluciju učinili gospodaricom svijeta te zamijeniti kraljevstvo Isusa Krista kraljevstvom Sotoninim.

Ovi su besramni nacrti uvijek ponovno osujećivani nadnaravnom pomoći koju Bog daje svojoj Crkvi. Upravljati dušama poradi pobjede zla, to je cilj tajnih sljedbi. Samo Crkva ima pravo i moć upravljati njima i voditi ih k Bogu, sekta se naprotiv trudi ispuniti naum Sotone i čovjeka koji su se ujedinili u pobuni protiv Boga. 

Paklena namisao koja je ostvarenje nauka masonerije, na mjesto Božjih prava i Božjeg zakona stavlja vajna čovjekova prava i u izvrtanju svakog principa reda čovjeka proglašava ciljem samim sebi.

Bezbožna je i sotonska apoteoza čovještva ili čovjeka bogohulnika postavljena na Božje mjesto. Čak i pomisao na vjeru mora nestati; sve postaje ljudsko, to jest neovisno od božanskog zakona i od svakog nadnaravnog cilja, uređenje, vlast, sredstva i svrha. 

Buntovni razum i lažna znanost istiskuju vjeru i istinu; misao, pogrješno nazvana laičkom, a morala bi se zvati sotonskom, nadomješta vjersku misao.

Sljedba opsjeda, progoni i želi uništiti skupa vjeru, ćudoređe, obitelj, vlasništvo, kršćanski odgoj, svaku poštenu vlast, istinsku slobodu i naposljetku Papinstvo koje ona drži središtem i jamstvom svih ovih velikih stvari koje izgrađuju društvo i koje su mu temeljima. Sljedba teži uništenju svega toga poradi postignuća onoga što naziva naravnim stanjem koje je zapravo anarhija, divlja snaga, barbarstvo; ne većma kult Bogu, nego samoobožavanje čovjeka; ne većma dužnosti, nego razuzdani egoizam i zadovoljenje najmonstruoznijih poriva, svim raspoloživim sredstvima.


(Iz spisa blažene Marije Deluil-Martiny, herojske utemeljiteljice sestara Kćeri Srca Isusova)

Arhiva bloga

Glasnik: