Christus Rex

Katekizam Sv. Pija X. - Druga lekcija


Abbé Quinet; Explication simple de mon catechisme. Str. 10-13

Prvi članak Vjerovanja

"Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje"

Bog postoji

I. Objašnjenje

1. Otvorite oči i promatrajte prekrasni krajolik, planine, šume, rijeke, mora; pogledajte nebrojene zvijezde na nebu i zapitajte se odakle potječe sve ovo.

Istinska znanost vam govori kako je sve ovo imalo jedan početak. Znanstvenici istražuju i mogu objasniti kako su se stvari razvijale, no ne mogu objasniti tko je dao početak svim srtvarima.


Objašnjenje se nalazi u vašem katekizmu: Bog je stvorio Svijet.

Ako proučavamo ovaj svijet možemo u njemu naći «Božji potpis», a to  je red koji u njemu vlada.

Ponekad vam se dogodi da se zaustavite pred automobilom kome je (hauba) otvorena. Mogli ste vidjeti različite dijelove motora. Svaki dio su proučili inžinjeri i stavili na njegovo mjesto kako bi se čitav auto mogao pokrenuti. Postoji red kojim su posloženi svi dijelovi. Netko inteligentan je htio ovaj red.

Pokušajte razmisliti i vidjet ćete kako u svemiru postoji red. Proučite materijalni svijet; posvuda ćete otkriti zakone, to znači postoji željeni red. Tako se po nepromjenjivim zakonima mjenjaju dan i noć, godišnja doba i godine. Svako se jutro Sunce pojavi na određenoj točki horizonta, a zalazi na drugoj. Ako kasnije pogledate zvijezde vidjet ćete kako nam se pokazuju određenim redom, kako se gibaju određenom putanjom, kako poštuju zakone sveopće gravitacije te kako znanstvenik koji ih je malo proučavao može sa sigurnošću predvidjeti kada će se dogoditi eklipse.

Ako malo proučavate kemiju i fiziku vidjet ćete kako postoje zakoni koji upravljaju tijelima. Nije li vam se, čitajući knjige iz biologije, pozornost zaustavila na redu koji vlada među živim bićima? U vašemu tijelu postoji zadivljujuća organizacija: hrana se prenosi krvlju, krv teče do svih organa pomoću vena i arterija. Srce pumpa krv i vodi je sve do pluća iz kojih odnosi ugljični dioksid koji je štetan i donosi kisik koji nam pomaže da živimo. Postoji, dakle red u čovjekovom organizmu.

Tko je stavio red u čitav materijalni svijet? Ništa nije slučajno. To je učino Bog, neizmjerno savršeno Biće.

2. Istina o Božanskoj opstojnosti nameće se ljudskom razumu, tako da je većina naroda, u svako vrijeme vjerovala u njegovo postojanje. Mogli su se prevariti vezano za njegovu narav, no nisu se mogli prevariti govoreći kako Bog postoji.

3. Istina o Božjoj obstojnosti je temelj za čitav moralni život: čovijek ima dužnosti koje treba ispuniti prema sebi i njemu sličnima. Skup svih dužnosti oblikuje ono što nazivamo moral. Ne može postojati pravoga morala ako Bog ne postoji zato jer samo Bog može nešto naložiti te nagraditi ili kazniti svakoga po njegovim zaslugama.

4. Ako vam dođe u ruke Povijest Staroga Zavijeta pročitajte je i vidjet ćete kako se Bog objavio ljudima: Našim praroditeljima u rajskom vrtu; glavama obitelji i praocima (patrijarsima); Mojsiju; onima koje je On odabrao kako bi spasili njegov narod, prorocima koji su predviđali budućnost te spriječavali da se narod preda idolopoklonstvu. Vidjet ćete kako se objavio preko svoga Sina, Gospodina Našega Isusa Krista o kojemu ćemo uskoro progovoriti.

Razmislite

I. Koje si pitanje možete postaviti promatrajući svemir? Što nam kaže znanost? Tko je stvorio svijet? U kojim stvarima možete vidjeti kako postoji jedan željeni red? Navedite primjer gdje u materijalnom svjetu postoji red? Tko je začetnik toga reda?

II. Postoje li narodi koji su prije nas vjerovali u Božansku opstojnost?
III. Zašto bez Boga ne može postojati istinski moral?
IV. Što možete vidjeti u Bibliskoj povjesti?

II. Lekcija

1. Tko je Bog?

Bog je vječni, beskrajno savršeni Duh, Stvoritelj i Gospodar nad svim stvarima

2. Zašto ste sigurni kako postoji jedan Bog?

Siguran sam kako postoji jedan Bog, zato što mi to stvorenja dokazuju.

Stvorenja su dokaz Božje obstojnosti zato što se nisu mogla stovriti sama od sebe. Razum nam govori da su potrebni radnici kako bismo sagradili kuću. Tako je bio potreban i Stvoritelj koji je iz ničega svorio nebo i zemlju.

3. Jesu li svi narodi prije nas vjerovali u Božansku obstojnost?

Da. Bog se objavio prvim ljudima, zatim Mojsiju, prorocima, a napose nam se objevio po svome Sinu Isusu Kristu.

4. Što je Isus Krist rekao o Bogu?

Isus Krist je rekao kako Bog nije samo Stvoritelj svih stvrai, nego je također i Otac svih ljudi.

III. Iz praktičnog života

1. Postoje ljudi koji se zovu ateisti, to znači kako niječu postojanje Boga. Držite ih slijepcima koji niječu postojanje boja.

2. Dobro naučite vaš Katekizam kako biste duboko spoznali vašu religiju. Na taj način kasnije možete drugima koji ne vjeruju pomoći da spoznaju kako Bog postoji.

3. Ne čitajte novine i knjige koje niječu postojanje Boga. Bog postoji, nemojte nasljedovati one koji u to ne vjeruju. Molite se za njih.

Navečer, pri vedrom nebu, promatrajte nebo i svemir, djelo Ruku Svevišnjega. Pogledajte u kjizi iz geografije raspodjelu i imena zvijezda. Bog je taj koji im je utvrdio mjesto koje zuzimaju na nebu. Pročitajte u knjizi iz biologije što se govori o biljkama i recite si: Bog je htio da to bude tako.


Arhiva bloga

Glasnik: