Christus Rex

Letak o obljetnici fatimskih ukazanja


Iz tiska je izašao letak koji slikovitim prikazima i pojašnjenjima prikazuje najvažnije značajke fatimske poruke povodom 100. obljetnice fatimskih ukazanja. Letak možete nabaviti prigodom sv. Misa Svećeničkog bratstva sv. Pija X. ili narudžbom na mail adresu bloga (christusrexhrvatska(ET)gmail.com), odnosno na adresu Tajništva FSSPX-a (V. Lisinskog 1, 10370 Dugo Selo). Letak se dijeli besplatno uz mogućnost davanja dobrovoljnog priloga.Ispod lijeve Kristove ruke na Križu ispisuju velika slova – s izgledom kao da su od kristalno čiste vode, riječi: ,,Milost i milosrđe. Na to mi je Gospa kazala: ,,Toliko puno duša bit će od Božje pravednosti osuđeno zbog grijeha koje su počinili protiv mene. Molim da za njih činite zadovoljštinu.“ (Tuy, Španjolska, 13. 6. 1929.)

,,Gospa nam je pokazala jedno veliko vatreno more, koje izgleda kao da je u dubini zemlje. U tom moru vidjeli smo uronjene đavle i duše, kao da su prozirno crne ili smeđe, užareno ugljevlje u ljudskom liku. Lebdjele su u plamenu, vatra je izlazila iz njih skupa s oblacima dima i bacala ih je u zrak. (sestra Lucija, viđenje od 13. srpnja 1917.)


,,Odakle dolazite? pitala sam je. Dolazim s Neba! A što želite od mene? Isus se želi tobom poslužiti da me ljudi upoznaju i uzljube. On želi na zemlji utemeljiti čašćenje mog Bezgrješnog Srca. Tko to prihvati, obećavam mu spasenje, a te će duše Bog uzljubiti poput cvijeća koje ja postavljam za ukras Njegovom prijestolju.“ (Fatima, ukazanje Majke Božje 13. svibnja i 13. lipnja 1917.)

,,U najavljenom trenutku prestala je kiša. Izbili su oblaci, a Sunce je zasjalo poput ploče od tamnog srebra u svom zenitu i počelo plesati na divlji, zanosan način. […] Boje koje je Sunce malo pomalo preuzimalo bile su lijepe i svjetleće... Čudo, kao što je povikao puk, ili naravni fenomen, kao što kažu učenjaci? To u ovom trenutku ne želim reći sa sigurnošću, nego definitivno potvrditi ono što sam vidio...“ (Avelino de Almeida)
(Avelino de Almeida bio je tada glavni urednik velikog lisabonskog liberalnog i protucrkvenog dnevnog lista „O Seculo“. Imao je hrabrosti otvoreno priznati ono što je on sam tog dana vidio u Fatimi.)

(Ovo svjedočanstvo izašlo je u listu „O Século“ 15. listopada 1917., a nakon toga u „Illustração Portuguesa“ 29. listopada 1917. (str. 353-356))

Dan kada je Sunce plesalo! Dana 13. listopada 1917. vidjelo je više od 70.000 svjedoka čudo koje je Gospa navijestila.Što Marija očekuje od nas?

Štovanje Njezinog Bezgrješnog Srca.

Bl. Djevica Marija želi dvije stvari:

Dnevnu molitvu Krunice

Pobožnost pet prvih subota: Ispovijed i Pričest zadovoljštine, Krunicu i razmatranje otajstava Isusovog života.

Pojašnjenje slika na unutrašnjem dijelu letka:

1 Fatimsko svetište nalazi se 120 km sjeverno od Lisabona i svake godine ga pohađa više od 4 milijuna hodočasnika i posjetitelja. Na velikom trgu ispred bazilike nalazi se kapelica koja označuje točno mjesto Gospinog ukazanja.

2 Ukazanja. Šest puta, od 13. svibnja do 13. listopada 1917., ukazala se Bl. Djevica Marija djeci: Luciji (10 godina), Franji (9 godina) i Jacinti (7 godina). 13. srpnja pokazuje djeci Majka Božja pakao i objavljuje im trostruku tajnu. Također im obećaje da će 13. listopada izvesti čudo koje će svima biti vidljivo, kako bi cijeli svijet mogao vjerovati (čudo Sunca). Toga dana okuplja se u Fatimi silno mnoštvo ljudi koji bivaju svjedoci tog jedinstvenog događaja, o kojemu potom izvješćuju veliki dnevni listovi. Majka Božja željela je povjeriti svoje tajne djeci da bi pokazala koliko ljubi ponizne, siromašne i male duše.

3 Viđenje pakla. Dana 13. srpnja 2013. pokazuje Bl. Djevica troje djece viđenje pakla, koje ih duboko potresa. Vjerski je nauk Katoličke Crkve koji se ne može nijekati, da će čovjek u stanju smrtnog grijeha – ako se za njega ne pokaje, zauvijek morati trpjeti paklenske kazne. ,,Vidjeli ste pakao, u koji dolaze duše jadnih grešnika. Da bi ih spasio, Bog želi u svijetu utemeljiti pobožnost mojem Bezgrješnom Srcu“. 13. listopada 1917. je Lucija nakon čuda Sunca uzviknula puku: ,,Činite pokoru! Činite pokoru! Gospa želi da činite pokoru!“

4 Rusija je sadržaj drugog dijela tajne od 13. srpnja 1917.: ,,Ako se poslušaju moje želje, Rusija će se obratiti i bit će mir; ako ne, raširit će svoje zablude po svijetu, izazvat će ratove i progone Crkve, dobri će biti mučeni, a Sveti Otac će morati puno pretrpjeti. Različiti narodi bit će uništeni. Na kraju će moje Bezgrješno Srce pobijediti. Sveti Otac posvetit će mi Rusiju, koja će se obratiti i svijetu će biti dano razdoblje mira.

5 Treća tajna. Papa Ivan Pavao II. objavio je 19. travnja 2000. sljedeći tekst s. Lucije: ,,Vidjeli smo Svetoga Oca, različite druge biskupe, svećenike, redovnike i redovnice kako uzlaze na jedan strmi brijeg na čijemu vrhu se nalazio veliki Križ [...] Sveti Otac prolazio je kroz jedan veliki grad koji je bio napola uništen [...] i molio za duše leševa, na koje je putem naišao. Kada je stigao na brdo, kleknuo je u podnožju velikog Križa. Ondje ga je ubila skupina vojnika [...] Isto su tako umirali malo pomalo biskupi, svećenici, redovnici i različite svjetovne osobe, muškarci i žene različitih staleža i položaja[...]“ Predstojeći progon u glavnom gradu kršćanstva? Ovo viđenje, u svakom slučaju, podsjeća na riječi Majke Božje u La Saletteu: ,,Rim će izgubiti vjeru i postati sjedište Antikrista.

6 Sestra Lucija. Franjo i Jacinta umrli su nekoliko godina nakon ukazanja, a Lucija je živjela do 2005., kako joj je Gospa objavila. Trudila se širiti štovanje Bezgrješnog Srca Marijinog, ali nije mogla postići posvetu Rusije prema uvjetima koje je tražila Bl. Djevica, kao ni službeno priznanje prvih subota. Od 1951. bila je obvezana na šutnju.

7 Žrtva. 13. lipnja 1929. primila je s. Lucija u Tuyu (Španjolska) viziju o Presvetom Trojstvu. Crkva uči da je Misa prava Žrtva, a ne gozba. To je Isusova Žrtva, koji se na Križu prikazuje nebeskom Ocu. Ova se Žrtva obnavlja na oltaru i kod nje se svećenik i vjernici sjedinjuju s Bogom prinoseći sami sebe da bi ispunili Božju volju. Nužnost žrtve neprestano se pojavljuje u Gospinim upozorenjima: ,,Mnoge duše dolaze u pakao jer za njih nitko ne prikazuje žrtve i nitko ne moli“. 13. svibnja 1918. pitala je Gospa troje djece: ,,Želite li sami sebe ponuditi Bogu da ćete nositi sve patnje koje će vam poslati kao čin zadovoljštine za grijehe kojima ga se vrijeđa i kao molitvu za obraćenje grješnika?“ - ,,Da, želimo“ - bio je naš odgovor. ,,Trebat ćete, dakle, puno patiti, ali će vam milost Božja biti snaga.“

Arhiva bloga

Glasnik: