Christus Rex

Primanje sakramenata po svećenicima FSSPX-a


Nakon odgovora p. Marka Tilošanca na tekst mons. Vukšića objavljenog u časopisu Movis – koji je upućen kako autoru teksta, tako i časopisu, isti nisu uzvratili izravnom replikom. Objavljen je, ipak, u posljednjem broju časopisa ovaj tekst mons. Vukšića koji prenosimo u cijelosti.

Kada je riječ o tematskom prilogu, o primanju sakramenata po članovima Svećeničkog bratstva sv. Pija X, objavljenom u prošlom broju MOVIS-a, potrebno je dodati neka pojašnjenja. Razlog tomu su dva nova crkvena dokumenta. Jedan dokument je objavljen malo prije pisanja spomenutoga teksta, pa mi u tom času njegova odredba iz jednog odlomka nije bila poznata, dok drugi u vrijeme pisanja teksta nije ni postojao. Budući da su oba dokumenta od velike važnosti, jer najavljuju – Bogu hvala – značajne pomake na putu prema rješenju problema, te jer dopunjuju prethodnu informaciju i jer će biti od koristi i vjernicima i svećenicima, ovdje donosimo sadržaj toga važnog odlomka iz prvoga dokumenta i cjelovit prijevod drugoga. U prvom dokumentu je riječ o odlomku iz Apostolskoga pisma "Misericordia et misera" pape Franje od 26. studenoga 2016., a drugo je "Pismo Papinske komisije 'Ecclesia Dei' biskupima zainteresiranih biskupskih konferencija o dopuštenju slavlja ženidaba vjernika Bratstva svetoga Pija X.", koje je objavljeno kasnije, 4. travnja 2017., a koje je 27. ožujka 2017. potpisao njezin predsjednik kardinal Gerhard Müller, nakon što je to pismo 24. ožujka odobrio papa Franjo u audijenciji istom kardinalu.

U Apostolskom pismu "Misericordia et misera" papa Franjo proširuje prethodno u Godini milosrđa dato dopuštenje svećenicima Bratstva da mogu ispovijedati vjernike ovim riječima (br. 12.): "U Godini milosrđa dopustio sam vjernicima, koji zbog različitih razloga pohađaju crkve koje vode svećenici Bratstva svetog Pija X., da valjano i dopušteno primaju sakramentalno odrješenje od svojih grijeha. Zbog pastoralnog dobra ovih vjernika, i vjerujući u dobru volju njihovih svećenika da bi se, s Božjom pomoći, moglo ponovno postići puno zajedništvo u Katoličkoj crkvi, određujem svojom vlastitom odlukom da se proširi ova ovlast, do novih odredaba glede toga, kako nikomu nikada ne bi nedostajao sakramentalni znak pomirenja po oprostu Crkve."

A novo "Pismo Papinske komisije 'Ecclesia Dei' biskupima zainteresiranih biskupskih konferencija o dozvoli slavlja ženidaba vjernika Bratstva sv. Pija X.", u kojemu se spominje i prethodna Papina odluka, u prijevodu glasi: "Uzoriti, preuzvišeni, kao što Vi znadete, odavno su u tijeku razne vrste susreta i inicijativa da se Svećeničko bratstvo svetog Pija X. vrati u puno zajedništvo. Nedavno je Sveti Otac odlučio, na primjer, dopustiti svim svećenicima rečene ustanove ovlast da valjano ispovijedaju vjernike (Pismo Misericordia et misera, br. 12.), kako bi se osigurala valjanost i dopuštenost sakramenta kojega oni podjeljuju i da se ne ostavlja osobe u nemiru.

Na istoj pastoralnoj liniji, koja ima za cilj smirenje savjesti vjernika, unatoč objektivnom trajanju za sada kanonske situacije nezakonitosti u kojoj se nalazi Bratstvo svetog Pija X., Sveti Otac, na prijedlog Kongregacije za nauk vjere i Komisije Ecclesia Dei, odlučio je ovlastiti preuzvišene mjesne ordinarije da mogu dati također dopuštenje za slavlje ženidbe vjernika koji slijede pastoralno djelovanje Bratstva, na sljedeće načine. Uvijek ako je moguće, delegacija ordinarija da se asistira ženidbi bit će dana svećeniku biskupije (ili pak nekom posvema regularnom svećeniku) da primi privolu strana u obredu sakramenta koji se, u liturgiji Vetus ordo, događa na početku svete mise, nakon čega slijedi slavlje zavjetne svete mise od strane svećenika Bratstva.

Tamo gdje to nije moguće, ili nema svećenika biskupije koji bi mogli primiti privolu strana, ordinarij može odobriti da se izravno dadnu potrebne ovlasti svećeniku Bratstva koji će slaviti također svetu misu, upozoravajući ga da mora što prije Biskupskoj kuriji dostaviti dokumentaciju o slavlju sakramenta. Sigurni da se na ovaj način mogu ukloniti muke savjesti vjernika, koji pripadaju FSSPX, i nesigurnost o valjanosti sakramenta ženidbe i u isto vrijeme da se može ubrzati hod prema punom institucionalnom reguliranju, ovaj dikasterij se pouzdaje u Vašu suradnju."

Važno je također uočiti da ovaj dokument, nakon raznih vrsta susreta i inicijativa koje su u tijeku, kako kaže, rabi izraz "kanonska situacija nezakonitosti" pa, u skladu s time, ne bi trebalo više koristiti pojam raskol, u molitvi da se prevlada i svaka nezakonitost.

Postoji također jedno pismo mons. Camille Perl iz 2003. godine, koje također može biti korisno, jer je on na upit jednoga vjernika odgovorio: "U uskom smislu možete zadovoljiti nedjeljnu obvezu nazočeći svetoj misi koju slavi svećenik Bratstva svetog Pija X." A na pitanje čini li se grijeh ako se nazoči takvoj misi, odgovorio je: "Već smo rekli da Vam ne možemo preporučiti da sudjelujete u sličnoj misi, i objasnili smo razloge. Ako je prvotni razlog Vašega sudjelovanja bio onaj da očitujete svoju želju da se odvojite od zajedništva s Rimskim Prvosvećenikom i od onih koji se nalaze u zajedništvu s njim, radilo bi se o grijehu. Ako je Vaša nakana da jednostavno sudjelujete na misi koja se slavi prema Misalu iz 1962. godine zbog pobožnosti, u tomu ne bi bilo grijeha."

dr. Tomo Vukšić, Vojni ordinarij BK BIH

Arhiva bloga

Glasnik: