Christus Rex

Marija, strah krivovjerja


„R
aduj se, o Djevice Marijo, jer si ti sama pobijedila sva krivovjerja po cijelomu svijetu”, pjeva Crkva u Časoslovu Blažene Djevice Marije. I to se tijekom stoljeća tisuću puta pokazalo točnim.

Poznati mariolog, p. Emile Neubert, piše: „Doketisti iz prvoga stoljeća poricali su istinu o Kristovu čovještvu. Crkveni su oci odgovorili: ‘Vaš je nauk pogrešan, jer je Krist rođen od Marije, koja je bila ljudsko stvorenje poput nas’.

Drugi su krivovjernici odbacivali Isusovo božanstvo, a oci su još jednom odgovarali: ‘Vi ste u zabludi jer Krist je rođen od djevice, a samo Bog može biti rođen od djevice’.

Nestorije je tvrdio da je u Kristu postojalo samo moralno sjedinjenje dviju naravi pa je posljedično zanijekao naslov ‘Majka Božja’, budući da je Marija bila majka samo Kristova čovještva. Oci Efeškoga sabora dokazali su da je naslov točan i time potvrdili nauk da je Krist jedna osoba s dvije naravi.

Eutih je naučavao da je nakon utjelovljenja Kristova božanska narav upila ljudsku i da je ostala samo božanska narav. Na to su branitelji istinske vjere odgovorili da je Krist iste naravi kao Bog Otac, ali i iste naravi kao i Njegova majka, koja ima čisto ljudsku narav.

Kardinal Newman to sažima govoreći da je Marija ‘čuvarica istine Kristova utjelovljenja’. Sveci koji su se borili protiv pogrešnih učenja protestantizma i jansenizma, suprotstavili su se novim krivovjerjima s tim marijanskim istinama (npr. Franjo Saleški, Petar Kanizije, Ljudevit Marija Grignion Montfortski), a narodi koji su gajili pobožnost prema Mariji zadržali su vjeru.

Kardinal Newman primjećuje da su narodi koji su ostali vjerni Mariji također sačuvali čistoću svoje vjere u Kristovo božanstvo, dok oni koji su odbacili Marijansku pobožnost Krista vide kao malo više od vrlo dobroga čovjeka.

„Izuzetno je također, što je poricanje Marijinoga djevičanstva u modernističkomu razdoblju potaknulo osudu ovoga perfidnoga krivovjerja od strane crkvene hijerarhije. Napokon, papa Pio XII. dogmu o tjelesnomu uznesenju Marije na Nebo, osim što je to trijumf vjere u nadnaravni svijet, smatra i učinkovitim sredstvom za suzbijanje materijalizma i iskvarenosti morala.”

Ne treba zaboraviti ni to da se sve redovničke zajednice i misionarske družbe posve izričito stavljaju pod Marijinu zaštitu jer u njoj vide jamstvo da će njihove zajednice cvjetati i očekuju po njezinu zagovoru nebeski blagoslov za njihov rad na širenju vjere i posvećenju duša. Tako na primjer, utemeljitelj marijanista p. Chaminade, govori:

„Danas je veliko, prevladavajuće krivovjerje vjerski indiferentizam, koje dušama daje da ostanu paralizirane u omami egoizma i da ih progutaju strasti. Ovaj opis našega doba, koji je žalostan, ali istinit, ne obeshrabruje nas: daleko od toga!

Marijina snaga nije se umanjila. Čvrsto vjerujemo da će ona i ovo krivovjerje pobijediti kao i sva ostala jer danas, kao i prije, Ona je obećana Žena koja satire glavu zmiji, a Isus Krist nas uči da je Ona nada, radost, život Crkve i strah pakla. Njoj je pridržana velika pobjeda za naše dane.

Njoj pripada čast spasiti vjeru od brodoloma koji nam danas prijeti.”

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: