Christus Rex

Marija je prava majka Isusa kao čovjeka

Sveta Obitelj, Jaki Kapolna, Budimpešta. Mozaik izrađen za Euharistijski kongres 1938. Sveti Josip ima obilježja apostolskoga izaslanika, izvjesnoga Eugenija Pacellija.

S
veto Evanđelje, Božja riječ koja je dana ljudima, govori nam u odlomku koji se često spominje u liturgiji: „Ti ćeš začeti i roditi sina. Nadjeni mu ime Isus.” (Lk 1, 31). Ove riječi snažno nam potvrđuju da je ljudsku narav s kojom se Riječ sjedinila kako bi se utjelovila, začela Djevica Marija. Evanđelje svugdje govori o Mariji kao o Isusovoj majci. A za sv. Josipa sveti tekst čini razliku i precizira: „Smatrali su ga Josipovim sinom” (Lk 3, 23).

Neki heretici, poput doketa ili valentinijanaca, poricali su stvarnost Isusove ljudske naravi, a time i Marijino majčinstvo. Ovi ljudi kažu da je Isusovo tijelo nebeskoga podrijetla i da je samo prošlo kroz Mariju.

Ali Tradicija i učenja papa uvijek su tvrdili da se riječi Evanđelja trebaju strogo shvaćati.

Ovako vjerovanje (Credo) sv. Atanazija potvrđuje ovo učenje: „(Krist) je čovjek od tijela svoje majke rođen u vremenu.”

Ova se istina uvijek iznova ponavlja u svim vjerovanjima antike. Jedno od najpoznatijih, Apostolsko vjerovanje, kaže da je „Krist rođen od Djevice Marije”.

Sv. Leon Veliki u svojima Pismima Flavijanu inzistira na ovomu vidiku:

„Ali ne smijemo shvaćati ovo novo i jedinstveno rađanje u smislu da ga njegova novost čini stranom majčinstvu drugih majki. Jer premda je Duh Sveti dao Djevici plodnost, ipak je to stvarno tijelo, koje je začeto od njezina tijela: ‘I Riječ je tijelom postala i prebivala među nama’ (Iv 1, 14); što znači: u ovomu tijelu koje je uzeo od čovjeka i koje je oživio dahom razumnoga života.”

Istina o Kristovu tijelu, odnosno o njegovom čovještvu, povezana je s Marijinim majčinstvom. Ako Djevica nije ovo tijelo dala svojemu božanskomu Sinu, onda on zapravo nije čovjek. Riječ se nije zaista utjelovila.

Zato oci inzistiraju na tomu pojmu „istinskoga tijela Kristova“ u povezanosti s Majkom Božjom. To ispovijedamo pjevajući Ave verum: „Ave verum corpus natum de Maria Virgine - Zdravo, pravo Tijelo rođeno od Djevice Marije.”

Stoga moramo utvrditi da je u Isusovom začeću Marija donijela sve što majka donosi u prirodnom procesu majčinstva. To znači izraz „Marija je Isusova majka”.

Ona proviđa materijal koji će biti Kristovo ljudsko tijelo. Teolozi koriste izraz ministerijalni uzrok. To znači „u službi”, kao što je službenik ili sluga na usluzi svojemu gospodaru.

Presveta Djevica je u službi Utjelovljenja Riječi. To je vrlo izričito izjavila kod Navještenja: „Ecce ancilla Domini - Evo službenice Gospodnje.”

Treba ipak pažljivo primijetiti da se u slučaju Kristova ljudskoga rađanja pojavljuju dvije činjenice koje su nam poznate samo po vjeri: to majčinstvo je djevičansko, a Sin, koji je rođen od Djevice je Bog.

Iz ovog ljudskoga rađanja, iz ovoga majčinstva Djevice, koja rađa Kristovo sveto čovještvo, proistječe božansko majčinstvo. Zbog toga što je Marija majka tijela svoga Sina, može se nazvati Majkom Božjom. Ta dva vidika intrinzično su povezana.

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: