Christus Rex

Marija je prava Majka Božja

Crkva u Efezu gdje je proglašen naslov „Majka Božja”

S
veto Pismo na rječit način potvrđuje božansko majčinstvo: „Ti ćeš začeti i roditi sina. Nadjeni mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje njegova oca Davida. On će vladati nad kućom Jakovljevom u vijeke, i kraljevstvu njegovu neće biti kraja.” (Lk 1, 31-33). Sveti Pavao je također rekao: „Ali kad dođe punina vremena, posla Bog Sina svojega, rođena od žene, postavljena pod zakon.” (Gal 4, 4)

Dogma vjere

Stoga je ovo dogma naše katoličke vjere: Presveta Djevica Marija je Majka Božja. Dogmu je formulirao Ćiril Aleksandrijski u prvoj anatemi Ćirilovoga poglavlja.

Tekst je preuzeo Koncil u Efezu 431. godine: „Ako tko ne prizna da je Bog uistinu Emanuel i da je zbog toga Presveta Djevica Majka Božja (jer je po tijelu rodila Riječ da Bog postane tijelom rođenjem), neka bude anatemiziran [tj. izopćen]”, Izvori katoličke dogme, Denzinger, br. 113, Loreto publikacije.

Neki će se možda zapitati kako se jedno stvorenje može nazvati „Majkom Božjom”? No, ako se čini da je ovo ime izvanredno, to je potpuno točno. Korisno je razumjeti duboki razlog koji opravdava ovu vječnu titulu slave Presvete Djevice.

Ljudski jezik može izraziti isto biće na različite načine prema njegovim različitim vidicima. Dakle, možemo reći „ovaj čovjek je teolog“ da bismo rekli „Sv. Toma Akvinski je teolog”, budući da je sveti Toma čovjek koji je u Nebu.

Dakle, ime „Bog” može označavati svaku božansku osobu: Oca, ili Sina, ili Svetoga Duha, ili čitavo Trojstvo.

Zato se sve što se kaže o Sinu može reći o Bogu. Reći „utjelovljeni Sin” je isto što reći i „utjelovljeni Bog”.

Ipak, sveta evanđelja govore o Isusu Kristu kao „Marijinu sinu”.

Ovo je majčinstvo rezultat uistinu naravnoga rađanja: Gospa je zaista začela i rodila Isusa; doista mu je dala Njegovo ljudsko tijelo. To je vrlo stvaran odnos: Marija se posvetila kao majka za svojega sina.

Dogma o božanskom majčinstvu uništava nestorijansko krivovjerje

Papa sveti Pio X. rekao je za Presvetu Djevicu, u Pascendi dominici gregis, enciklici protiv modernizma, da je ona „rušiteljica svih hereza”. Veličanstveni primjer za to imamo u božanskome majčinstvu.

Proglašenje Djevice kao „Majke Božje“, na grčkome Theotokos, učinjeno je kako bi se opovrglo nestorijansko krivovjerje. Ovaj carigradski patrijarh (428-431) tvrdio je da u Isusu Kristu postoje dvije osobe: božanska i ljudska osoba. Ova je hereza podijelila Krista i uništila dogmu o Utjelovljenju. Posljedica je bila odbijanje naslova Theotokos.

Protiv herezijarha borio se sv. Ćiril Aleksandrijski. Crkveno odobrenje izraza „Majke Božje“ u crkvi svete Marije Efeške definitivno je opovrglo nestorijansko krivovjerje. Na taj je način Marija pobjednički trijumfirala nad ovom teškom zabludom i opet je zgnječila glavu zmiji.

Pozdravimo želju sv. Pija X.: „neka Bezgrešna Djevica, rušiteljica svih krivovjerja, bude s vama po svojim molitvama i pomoći.”

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: