Christus Rex

Ekumenizam i intercommunio - Kardinal Siri II.Problem je intercommunija nadasve težak i može predstavljati stranputicu s pravog ekumenskog puta, pokazati se pravom zamkom za mnoge dobronamjerne katolike i pružiti novo svjedočanstvo zastranjenja teologa od teologije [...] Jedinstvo se nikada neće postići polovičnim riječima, pojmovima izrečenima do pola, dobrovoljnim početcima i tumačenjima. Ako bi ovo netko nazvao jedinstvom, ne bi znao što govori ili bi lagao znajući da laže [...] Krivo ekumensko približavanje zaraženo je relativizmom na dogmatskoj razini; to je tema koja se danas obrađuje eufemistički pojmom pluralizma. U suštini nauka koji je Katolička Crkva prihvatila objavljenim i sigurnim ne može postojati pluralizam. To pretpostavlja relativizam koji logički dovodi do rastakanja svega; ne dakle jedinstvo, nego uništenje. Je li možda jedinstvo djelo uništenja? Pluralizam je u ukusima, u izgledu, u simpatijama, u iskrenim prilagodbama jeziku kultura - salva veritate - ali nikada u suštini istine i samih činjenica. Također i u stvarima koje se tiču ljudi koje je „Bog ostavio ljudima na raspravu“, no zacijelo ne u stvarima koje je On trajno definirao za vrijeme i vječnost.

[Odlomak uzet iz Uvodnika kardinala Giuseppea Sirija koji je objavljen u “Renovatio”, IX – 1974.]

Arhiva bloga

Glasnik: