Christus Rex

Liberalizam je pripravio put komunizmu


Da bi se objasnilo kako je komunizam uspio da ga bez ispitivanja prihvate radničke mase, valja se prisjetiti da su one na to već bile pripravljene napuštanjem vjere i morala u što ih je bila dovela liberalna ekonomija. Sa smjenama rada čak i nedjeljom nije im se davalo vremena da zadovolje čak ni temeljne vjerničke obveze na blagdane; nije se mislilo na izgradnju crkava kod radionica, niti na olakšanje rada svećeniku; štoviše, nastavilo se s pozitivnim promicanjem laicizma. Sada se, dakle, žanje nasljedstvo zabluda koje su toliko puta oštro prekorili Naši Prethodnici i Mi sami i ne treba se čuditi da je već naširoko raskršćanjeni svijet poplavila komunistička zabluda.


Odlomak uzet iz enciklike „Divini Redemptoris“ pape Pija XI.

Arhiva bloga

Glasnik: