Christus Rex

Eko-ekumenizamNa kraju enciklike Laudato si' papa Franjo predlaže dvije molitve: jednu za one koji vjeruju u jednog i trojedinog Boga, a drugu za one koji u njega ne vjeruju. Ovo pokazuje njegovu želju da ujedini i pokrene sve religije, sva uvjerenja, sva mišljenja protiv ekološke ugroze.

Ekolozi vjeruju da bi Papa njihovom pokretu mogao udahnuti malo duše; to zahtijeva Nicolas Hulot, autor jednog od pregovora francuskoj verziji enciklike kada kaže: „Ova enciklika oplemenjuje ekologiju“.

Možemo li onda pretpostaviti da će „integralna ekologija“ dati nove impulse ekumenizmu i međureligijskom dijalogu? Čini se da je to nazor patera François-Xaviera Amherdta sa Sveučilišta Fribourg u Švicarskoj koji piše za agenciju Apic: „Enciklika potiče vjernike svih kršćanskih konfesija i religioznih tradicija da ekumenski sudjeluju (pojam ima isti korijen kao „ekologija“, od grčkoga oikos, zemaljsko 'kućanstvo') u jednoj vrsti 'eko-duhovnog lobija', kako bi vršili određeni pritisak na svoje dotične institucije (peticijama, referendumima, kontaktima, predstavnicima u zakonodavnoj vlasti…), kako bi se nešto učinilo prije nego što sve bude prekasno.“ 

Ušli smo u doba zelenog ekumenizma. A to je biološki razgradivo!Izvor: dici.org

Arhiva bloga

Glasnik: