Christus Rex

Namjerno ili slučajno neistinit Bitno.net-ov prijevod o počasnom doktoratu udijeljenom Benediktu XVI.

  

Ne vjerujem da da prevoditelj gosp. Miodrag Vojvodić nije jezično i bogoslovno osposobljen. Da nije, zasigurno ne bi radio ovaj posao.Međutim, čitanjem izvornika, uočio sam neistiniti prijevod ne nebitnih pojedinosti nego bitnih ODREDNICA KOJE KRASE SLUŽBU PAPE EMERITUSA BENEDIKTA XVI.

MIODRAG VOJVODIĆ prevodi: „velikog poštovanja prema glazbenoj tradiciji Crkve, izvanrednog osjećaja za vjersku glazbu, trajnog iskazivanja brige oko dostojanstvene ljepote svete glazbe i njezinog ispravnog mjesta u slavlju liturgijskih obreda Crkve, inzistiranja na odgojnoj važnosti glazbe i ‘putu lijepog’ (via pulchritudinis) koji za suvremenog čovjeka može postati način upoznavanja i čašćenja Boga, predanosti Istini koja osnažuje kršćansku vjeru u vremenu duhovne zbunjenosti uzrokovane liberalizmom, postmodernizmom i relativizmom“, te podršci u osnivanju Sveučilišta Ivana Pavla II.“

Moj prijevod: „Poticaj za počasti dao je Senat akademskoga Sveučilišta spominjući pet razloga koje je papa Benedikt učinio za znanost i uljudbu: veliko poštovanje prema glazbenoj tradiciji Crkve i izvanrednu osjetljivosti za glazbu vjere; cjeloživotno i stalno iskazivanje osobitoga zanimanja za plemenite ljepote svete glazbe i njezino pravo mjesto u slavlju svetih crkvenih bogoslužnih obreda; njegovo stalno ustrajanje na poučnoj važnosti puta ljepote, koji može postati način spoznaje i obožavanja Boga za suvremenoga čovjeka; njegova cjeloživotna predanost Istini, koja jača kršćansku vjeru u vremenu duhovne zbunjenosti, uzrokovanoj liberalizmom, postmodernizmom i relativizmom i NJEGOVIM NEUMORNIM NASTOJANJIMA ZA VRAĆANJE DUHOVNE ODREDNICE EUROPI; njegova ljubazna pomoć radu na preustroju škola Papinske bogoslovne akademije u Papinsko sveučilište Ivan Pavao II“.

Rečenica napisana tiskanim slovima: NEUMORNO NASTOJANJE (pape Benedikta XVI.) ZA VRAĆANJE DUHOVNE DIMENZIJE EUROPI je jednostavno IZOSTAVLJENA!!!

A upravo se je papa Benedikt zalagao za VRAĆANJE DUHOVNE ODREDNICE, koju prate izvorne i vječne kršćanske vrjednote, za razliku od NOVE EUROPSKE ODREDNICE, promicane od svjetskih središta moći, utemeljenje na bezboštvu, agnosticizmu, prevratu, jakobinizmu, modernizmu, liberalizmu i postmodernističkom relativizmu, koja zbunjuje osobe koje žive prema kršćanskomu nauku i slici Svete obitelji iz Nazareta.

PRIMJER II.

MIODRAG VOJVODIĆ prevodi: "Te dvije stvarnosti, koje u tekstu Konstitucije bivaju povezane i pomirene, u oživotvorenju Sabora često su bile u dramatičnoj napetosti. Liturgijski je pokret velikim dijelom vjerovao kako će u budućnosti velike zborske skladbe i orkestralne mise svoje mjesto imati samo u koncertnim dvoranama, a ne u liturgiji. U liturgiji može biti mjesta samo za pjevanje i zajedničku molitvu vjernika. S druge strane, upravo se zbog toga pojavilo iznenađenje zbog kulturnog osiromašenja Crkve. Kako pomiriti to dvoje? Kako oživjeti Sabor u njegovoj cjelovitosti? Ova pitanja pogađaju i mene, ali i druge vjernike, jednostavne ljude – kazao je papa Emeritus.

MOJ PRIJEVOD: ,,Te dvije stvari, koje u tekstu Konstitucije ostaju zajedno u miru jedna s drugom, bile su u provedbi Sabora, često u odnosu dramatične napetosti. Važna područja Bogoslužnoga pokreta bilo je u vjeri da će, u budućnosti, biti mjesta za velika zborska djela, pa i za orkestralne mise samo u koncertnim dvoranama, a ne u bogoslužju. U bogoslužju bi moglo biti mjesta samo za pjevanje i zajedničku molitvu vjernika. S druge strane, zaprepaštenje zbog kulturnoga osiromašenja Crkve, nužno je nastao iz toga. Kako pomiriti to dvoje? Kako provesti Sabor u cjelini? To su pitanja koja su meni bila osobito uočljiva, kao i mnogim drugim vjernicima, jednostavnom ljudima, NE MANJE NEGO OSOBAMA KOJE IMAJU BOGOSLOVNU IZOBRAZBU".

Prevoditelj/uredništvo pravo ponovno izbacuju jednu rečenicu, naglašenu velikim slovima. Papa Benedikt raščlanjuje tri razine ljudi, koji o ovomu promišljaju: papa, (obični) jednostavni vjernici, ALI I OSOBE KOJE IMAJU BOGOSLOVNU IZOBRAZBU!

Izbacivanjem zadnje rečenice, prevoditelj pripisuje papi Benediktu XVI. da je pitanje ostvarenja Sabora samo briga pape i vjernika svjetovnjaka, A NE I SVEĆENIKA!

Čini se da upravo papa Benedikt XVI. načinje poteškoće koji i ne postoje (za svećenike nakon Drugoga vatikanskoga sabora), koji je izvrsno opisao u knjizi DUH LITURGIJE, koju NE CIJENE EKUMENSKI SVEĆENICI I SLIJEPI ZAGOVARATELJI DRUGOGA VATIKANSKOGA SABORA.

Možda se i ne treba čuditi na „prijevode, obavijesti i tumačenja“ BITNO.NET-a, koje propušta samo zamisli aggiornamenta, bez ikakva prosudbenoga uvida ili pitanja o duhovnim plodovima Rimokatoličke Crkve, u kojoj više ne živi sveti latinski jezik i baštinjeni rimski obred, za koje se papa Benedikt XVI. zalagao svojim umnim i vjerskim moćima, kao o iznimnim duhovnim vrjednotama, istine, ljepote ćudoređa i žive vjere, koje nadilaze sva vremena, a koje zainteresiranim vjernicima mjesni biskupi trebaju dopustiti, a ne zabranjivati ono sveto koje nikada nije bilo zabranjeno.

Hvaljen Isus, Djevica Marija i sveti Josip!

Boris Vidović

Arhiva bloga

Glasnik: