Christus Rex

Božić 2015. godine u svečano ukrašenoj novoj prepozitskoj crkvi u Leipzigu


Svaki komentar o modernoj sakralnoj arhitekturi izrasloj iz duha novog obreda očito je suvišan!

Arhiva bloga

Glasnik: