Christus Rex

Odlučujuća pitanja: Zašto sudjelovati na duhovnim vježbama?

Atmosfera tišine i molitve

Papa Pio XI. piše o duhovnim vježbama za laike:

Najdublja bolest našega vremena i izvor zala koji bogato teče, a na koji se tuže svi dobronamjerni, jest ona lakomislenost, nepromišljenost koja ljude odvodi na stranputice.

Stoga dolazi stalna, posvemašnja izlivenost na vanjske stvari, ona neutaživa žeđ za bogatstvom i ugodom koja sve više oslabljuje potrebu za višim dobrima u ljudima i gasi je, a njih tako drži zarobljenima u vanjskim, prolaznim stvarima da im onemogućava svaku pomisao na vječne istine, na Božji zakon i na samoga Boga, jedini svršetak i cilj svega stvorenoga.

No ipak Bog u svojoj beskrajnoj milosti i milosrđu ni u našim danima nije prestao – kako god se širila ćudoredna pokvarenost – privlačiti ljude k sebi najbogatijim izlijevanjem milostī i kakvo bismo bolje zaštitno sredstvo i lijek protiv ove teške bolesti od koje čovječanstvo boluje mogli predložiti od poziva ovim izmrcvarenim ljudima koji se većma ne brinu za vječnost, nego da se opet saberu na duhovnim vježbama?

Uistinu, kada bi duhovne vježbe bile samo kratak odmor od nekoliko dana na kojemu čovjek, udaljen od uobičajenog kontakta s drugima, oslobođen svojih briga ima vremena i prigodu ne da u taštom ljenčarenju provodi dane, nego pak jednom već dobije jasnoću o odlučnim pitanjima koja su odvajkada ljude najdublje doticala, naime o svojem podrijetlu i svojemu životnom cilju, „odakle dolazi i kamo ide“: svatko bi morao priznati da se iz duhovnih vježbi može izvući nemala korist.
(Enciklika Mens nostra, 1929. godine)„Po svetim duhovnim vježbama sam postao što jesam!“
sveti Petar Kanizije

„Beskrajan blagoslov boravi na vježbama svetog Ignacija! Kako bih svoj duhovni život gradio na sigurnom temelji i usuprot neznanju u koje zapadamo svojom slabošću i trajnim doticajem sa svijetom, ne poznajem bolje sredstvo od duhovnih vježbi. I one su tako dobro uređene za čovjeka u svijetu kako bi u duhovnoj samoći, da tako kažemo, podnio račun o svom duhovnom životu i prema doživljajima koje je pri tome skupio o duhovnoj sposobnosti stvorio planove za budućnost!“ (Biskup von Kettler)

Jedan od najvećih poziva milosti jest poziv na duhovne vježbe!

(Iz: „Sonne Dich“, Max Dudle)

Arhiva bloga

Glasnik: