Christus Rex

Kada se trebamo moliti anđelima čuvarima?Bog je u svojoj očinskoj brizi svakome čovjeku dao jednoga anđela da mu pomaže. Svaki od njih nam može i želi služiti ako ga zazovemo. Anđeli naravno ni na koji način ne sužavaju našu slobodu. Kao i sam Bog, tako i anđeli poštuju svačiju slobodu jer Božja je volja da čovjek slobodno odlučuje. On dakle može stvoriti odluku protiv svojega anđela. On ga može uopće ne zazivati. No anđelova pomoć će biti tek tada potpuno djelotvorna kada se stvori pravi odnos povjerenja između njega i duše, osobni odnos kao među prijateljima, dapače braćom. On želi biti brat našoj duši za koju je Gospodin dao svoj život. Taj osobni kontakt s anđelom čuvarom i s drugim anđelima valja tražiti i gajiti u poštovanju, povjerenju i ljubavi. Kada dakle uđemo u vozilo: auto, traktor, vlak, zrakoplov itd., ne zaboravimo pozvati našega svetoga anđela da zaštiti naš život. A pozdravimo puni pouzdanja i vozačeva anđela čuvara, kao i anđele svih suputnika i onih s čijim ćemo se vozilom susresti. Pozovimo naše svete anđele i na posao. Radosnije i odvažnije ćemo ga se latiti kada znamo da je s nama anđeo Božji. On nam je bliži nego što mislimo i moćniji nego što vjerujemo. Prije operacije trebamo pravovremeno moliti anđele liječnika, medicinskih sestara i njegovatelja koji će sudjelovati, da bi nam pomogli ukloniti sve štetne utjecaje. Prije važnih poslova, ispita itd., trebamo s pouzdanjem u duhu pozdraviti naše anđele i anđele svih sudionika. Oni koji uvijek gledaju lice Božje poznaju putove na kojima nam se uvijek sve čini bezizlaznim.

Tako sam i ja pri gradnji svećeničkoga doma 1965. mogao iskusiti pomoć anđela. Bilo je ozbiljnih ispita pouzdanja – oni se neprestano javljaju – ali oni pomažu da bismo pouzdanje još više produbili i utvrdili. A naše sveobuhvatno djelovanje, jednostavna pomoć putem knjiga, po kojoj možemo stotinama tisuća ljudi prenijeti utjehu i snagu u vjeri moguća je samo po djelovanju svetih anđela koje svakodnevno pozdravljamo i u čiju čast često služim zavjetnu Misu o anđelima. Anđeo Božji nam je dan za zaštitu zemaljskih dobara, ali još više za zaštitu duhovnih dobara i prije svega najvećega dobra – ljubavi prema Bogu i ljudima. Koliko samo naši anđeli čuvari gore za time da stvarno ozbiljno uzmemo prvu zapovijed – ljubiti Boga cijelim srcem i bližnjega kao samoga sebe. Jedna mlada časna sestra molila je često tijekom dana: dragi sveti anđele, molim te, reci mi svakoga sata da ljubim svoga Boga jer u tome je sve. Anđeli nam prije svega žele pomoći da ljubimo Boga i bližnjega. No oni nas ne prisiljavaju. Uvijek su spremni da ih zazovemo. Da bi dakle njihova nebeska pomoć postala djelotvornom, moramo za nju moliti. Molite – to je pretpostavka – i dobit ćete, tako nam govori Gospodin.

Bračni drugovi ne samo da trebaju svoga anđela svakodnevno pozdraviti i moliti, nego i supružnikova anđela. Trebaju sa sv. Rafaelom, nebeskim pomoćnikom bračnih drugova, biti u povjerljivom odnosu. I ne ulaziti u bračni stalež a da se prije toga nisu obratili prošnjom dobrome anđelu. Bračni drugovi trebaju svakodnevno staviti jedno drugome blagoslov znakom križa na čelo te zaklinjati i zazivati svoga svetoga anđela ako ima razmirica. Bilo bi više ljubavi i mira, više radosti i sreće u brakovima, ako bi se u njih češće uključivalo duhove koji ljube i koji su ljubljeni od Boga. Buduća majka bi trebala stalno povjerljivo pozdravljati anđela djeteta koje s Božjim blagoslovom nosi pod srcem. Treba stvarno gajiti čašćenje novome anđelu djeteta koje nosi pod srcem. Svi roditelji čine dobro ako svakodnevno pozdrave svetoga anđela čuvara svoje djece, kao i anđele onih koje djeca susreću i koje moraju susretati. Koliko iskvarenosti, zavođenja, pobune, pogađa djecu izvana – u kući, ali još više izvan nje. Koliko majki danas ne može stati na kraj svojoj djeci, čini im se da je sav njihov odgoj promašen, utjecaji okoline su razorni već kod najmlađih. Tu treba anđele djece moleći zaklinjati – upravo zaklinjati – da pomognu otjerati zle sile i da se razviju dobre snage.

Danas su nam, konačno, važnije nego ikada dani nevidljivi nebeski prijatelji da bismo postigli vječno dobro – a to je zajedništvo u promatranju i ljubavi s trojstvenim Bogom. Upravo u trenutku našega odlaska s ovoga svijeta prema nazoru učenih teologa podvostručuje đavao svoja nastojanja i čini posljednje napore da bi čovjekovu dušu oteo Gospodinu kao najdragocjeniji plijen i da bi je priveo k sebi. Tertulijan govori: što više Sotona vidi da je neka duša očišćena od svoje krivice, to je sve strašnije napada i njegov bijes ne gori jače nego kada se duša počinje odjeljivati od tijela. On traži, kao što sam Gospodin govori, da proždere onoga koga može proždrijeti. Zato je dojmljivo kako Crkva u svojim molitvama istodobno sa svih devet korova anđela okružuje umirućega kršćanina. Oni trebaju pratiti dušu u tihu daljinu vječnosti da bi smrt putem predanja vlastitog bitka u ljubavi postala bogoslužje. Zato svećenik moli na smrtnoj postelji među ostalim: kršćanska dušo, otiđi s ovoga svijeta u ime svih anđeoskih korova. Neka pobjegne od tebe strašni Sotona sa svojim pratiocima kada se od anđela vođen budeš približavao svršetku i neka pobjegne u bezobličnu pustinju vječne noći. Sveti Mihael, Božji arkanđeo koji je odabran za stjegonošu nebeskih vojski, neka primi tvoju dušu. Sveti Božji anđeli neka ti pohite ususret i vode te u nebeski grad Jeruzalem. Tako moli Crkva u svojim molitvama za umiruće moćne nebeske duhove za njihovu posljednju i najljepšu službu ljubavi za sigurno vodstvo u vječnu kuću Očevu. Ali jer dnevno nebrojeni ljudi umiru bez Crkve, bez svećenika, bez ikakve priprave, posve neočekivano, zato je važna služba ljubavi da zastupnički za njih molimo i anđele svih umirućih moliti za njihovu nužnu, moćnu pomoć za tu posljednju odlučnu borbu. Doista puno njih može tom zastupničkom ljubavlju koja uključuje molitvu, ali i žrtvu i zadovoljštinu, biti spašeno za vječni život. Ljubav uvijek ima spasonosnu moć.

I još posljednja, važna misao upravo danas kada Luciferov vrući zadah sve strahovitije puše u vremenita zbivanja, a moći tame strašno bijesne. Papa Lav XIII. rekao je već: Sotona ponovo vrluda po zemlji da nas upropasti. On vrluda sa cijelim rojem zlih duhova da bi zemlju sve više pridobio u svoju vlast. Iz te spoznaje sastavio je tada slavnu molitvu sv. Mihaelu: brani nas u boju proti pakosti i zasjeda đavolskih. Gotovo 70 godina molila se ta molitva nakon svake sv. Mise. A danas gotovo nigdje više, kada bi to bilo dvostruko nužnije. To bi trebala postati strelovita molitva svih kršćana: ti vojvodo vojske nebeske, sotonu i druge zle duhove što svijetom obilaze na propast duša, božanskom jakošću u pakao strovali. Da, morali bismo zazivati sve svete anđele borce, morali bismo ih zaklinjati u ime Trojedinoga Boga, u ime njihove Kraljice Marije: dođite, pohitite u pomoć, zaklonite nas svojim štitom, štitite nas svojim mačem, svijetlite nam svojim svjetlom, pohitite i pomognite da se spasimo. Pod zaštitnim plaštom Marije, koja je satrla zmiju, molimo vas i zaklinjemo vas, svete anđele Božje. Strelovita molitva aktualnija nego ikada. Tako postaje istina ono što je papa Pavao VI. rekao još 1966.: ponovno buđenje duboke vjere u moćne svete anđele je poseban prst Božje providnosti za naše vrijeme.

prof. Georg May

Arhiva bloga

Glasnik: