Christus Rex

Časopis Christus Rex br. 19: Pokora


Dostupan je novi, 19. broj časopisa Christus Rex – prvi broj u 2019. godini, koji je posvećen temi pokore prigodom korizmenoga vremena u koje smo ušli. Časopis možete osobno uzeti prigodom Misa Svećeničkoga bratstva sv. Pija X. te skinuti na sljedećoj poveznici.

Časopis je dostupan besplatno, a zahvalni smo za svaki dobrovoljni prilog da bi se pokrili troškovi tiska i poštarine.

Ako još niste pretplaćeni, a želite primiti tiskano izdanje časopisa (ili prijaviti druge osobe koje žele primati), molimo Vas da nam javite na adresu naše e-pošte:
fsspxhr(et)gmail.com

Sadržaj:
Predgovor: Digitalni post – koristiti vrijeme za dobra djela i molitvu!
Katolička Tradicija o liturgiji, postu i pokori
Kardinal Desire Mérciér: Praktične upute za kršćansko mrtvljenje
Bl. Alojzije Stepinac: Pokora, pokora, pokora!
Službeno priopćenje o izjavi pape Franje i imama

Arhiva bloga

Glasnik: