Christus Rex

Je li Dokument o ljudskome bratstvu zamagljivanje očiju?Sadržaj ovoga dokumenta s katoličkoga gledišta predstavlja ozbiljan problem. Iako to nije nauk Učiteljstva, tj. ono što papa naučava kao vrhovni pastir, dokument sadrži izraze koje katolička vjera ne može prihvatiti. Pogledajte naš članak ,,Od utopije do krivovjerja.

A i s muslimanskog stajališta je također jasno da veliki broj sljedbenika Muhameda ne može prihvatiti ovaj tekst.

Tko je Ahmed el-Tayeb?

Važno je prije svega shvatiti da veliki imam Al-Azhara, koji je potpisao dokument s papom Franjom, ne predstavlja mnogo za islam. On je zaposlenik egipatske vlade, vlada ga je imenovala i dužan je slijediti određenu vladinu politiku. On nije čak jednoglasno prihvaćen ni na sveučilištu kojim upravlja, a još manje u muslimanskome svijetu.

Ne smijemo zaboraviti da jedan čovjek ne predstavlja islam na način na koji papa predstavlja Katoličku Crkvu. Štoviše, islam je podijeljen na mnoge različite grane – najvažniji su šiiti i suniti – škole, tendencije ili tumačenja. Dokument potpisan 4. veljače 2019. dakle zapravo samo predstavlja stajalište čovjeka koji ga je potpisao i njegovih bliskih sljedbenika.

A ruke su mu vezane. Ne može si priuštiti ustupke u određenim točkama, koje bi na nj privukle gnjev njegovih vjernika.

Granice teksta namijenjenoga zapadnome svijetu

Nekoliko primjera iz teksta bit će za to dovoljno.

Zaborav sinagoga

,,Zaštita mjesta bogoslužja – hramova, crkava, džamija – je dužnost koju religije jamče. Pojam ,,hramovi može se primijeniti na protestantsko ili čak pogansko mjesto bogoslužja, kao što su budizam ili šintoizam. Ali ona se obično ne primjenjuju na sinagogu... Ova riječ neobično nedostaje u dokumentu i to iz dobroga razloga: vrlo malo muslimana bi je na tome mjestu toleriralo.

Ne spominje se džihad

,,Odlučno izjavljujemo da religije nikada ne smiju poticati rat, stavove mržnje, neprijateljstvo i ekstremizam, niti smiju poticati nasilje ili prolijevanje krvi. Što god rekli neki liberalni muslimani, lako je dokazati suprotno.

Normativni izvori islama su Kur'an, knjiga za koju muslimani drže da ju je nadahnuo Alah, i njihove ,,tradicije” ili hadise. To je jedan impresivan broj crtica iz Muhamedova života (riječi, činjenica i djela), o kojima izvještavaju ,,drugovi” koji ih prenose. Postoji barem milijun tih hadisa. Ova dva izvora su komplementarna. Opovrgnuće tvrdnji iz Deklaracije može se uzeti izravno iz Kur'ana koji propisuje ubijanje ,,idolopoklonika”, što je pojam za one koji vjeruju u Trojstvo: ,,Ubijte idolopoklonike gdje god ih nađete i odvedite ih u ropstvo, opkolite ih i lezite čekajući na njih u svakoj zasjedi.” (Sura 9, r. 5).

A u Kur'anu Alah također propisuje džihad (ili jihad fi sabîl Allah: džihad na Alahovom putu, oružano ratovanje za Alahov cilj), koji je tu pohvalan iz različitih razloga. Kao sredstvo obraćenja: ,,Između nas i vas će biti neprijateljstvo i mržnja zauvijek, dok ne povjerujete u Alaha samoga!” (Sura 60, r. 4). Ili kao sredstvo slabljenja nemuslimanskih društava: ,,O ti koji vjeruješ! Bori se protiv nevjernika pokraj tebe i neka oni u tebi nađu okrutnost” (Sura 9, r. 124). Ovaj se rat treba voditi u svim vremenskim razdobljima, jer je nepromjenjivo pravilo: ,,Prokleti bili (licemjeri) gdje god bili, oni će biti zarobljeni i ubijeni po Alahovom običaju s onima koji su živjeli prije – nećete naći promjene u ponašanju Alaha”. (Sura 33, r. 62).

Alah obećava kaznu za one koji se boje izvršiti džihad: ,,Ako ne odete u borbu, Alah će vas kazniti bolnom kaznom”. Alah je pravi autor džihada:
,,Ne, niste ih vi ubili; Alah ih je ubio. I vi niste odapinjali strijele; Alah je taj koji ih je ubio, da iskušava samoga vjernika velikim iskušenjem. Doista, Alah sve čuje i zna sve” (Sura 8, r. 17).

Ne spominje se kazna za žene

,,Moraju se uložiti napori da se žene oslobode povijesnih i društvenih uvjeta koji su u suprotnosti s načelima njihove vjere i dostojanstva”. Što Kur'an i hadisi govore o ženama?

U zakonu o nasljeđivanju udio žene je polovica muškog udjela: ,,Allah vam naređuje da dječaku pripišete udio jednak udjelu dvije djevojčice”. (Sura 4, r. 11)
Pred sucem vrijedi svjedočanstvo muškarca za dvije žene. (Sura 2, r. 282)
Vel (hidžab) je propisan hadisom: ,,Omar je jako želio da se otkriju stihovi Al Hijaba (propis da muslimanske žene trebaju nositi veo). Ispunjavajući njegove želje, Alah je objavio stihove Al Hijaba.” (Hadisi Šahih Buharija, sv. 8, 74: 257)
Žene se lako mogu pretući (Sura 4, r. 34)
Što se tiče kamenovanja preljubnice, dok se u Kur'anu ne spominje, potvrđuje ga nekoliko hadisa.
Konačno, Muhamed je rekao: ,,Vidio sam pakao naseljen uglavnom ženama” (o tome izvještava nekoliko hadisa).

Medijski interes i zamagljivanje očiju

S obzirom da velika većina muslimana smatra ove točke koje smo upravo spomenuli dijelom svoje vjere ili zakona, što predstavlja potpis na dnu Dokumenta o ljudskom bratstvu? Čak i ako je njegova iskrenost bila neupitna, bio bi obvezujući samo za osobu velikog imama Al-Azhara.

Stoga budući da ni jedan ni drugi čovjek koji su ga potpisali to nisu mogli učiniti u ime glavnih istina njihove vjere ili uvjerenja, dokument potpisan u Abu Dabiju, unatoč svom medijskom interesu, nije ništa više od zamagljivanja očiju.

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: