Christus Rex

Izbjeglička kriza i Bezgrješna


Dragi prijatelji i dobročinitelji!

Svi smo preneraženi trenutačnom izbjegličkom krizom koja poprima razmjere koje nas sve više zabrinjavaju. Ne potresa nas samo nevolja izbjeglica, nego i briga za budućnost našega kontinenta koji je posve preplavljen i koji ugrožavaju daljnje invazije. Činjenica da političari u Europskoj uniji nemaju nikakve ideje ni koncept stvara nam dodatan osjećaj neugode. Oni se svađaju oko svojih prijedloga za rješavanje i nadvladavanje ovog golemog izazova dok naše zemlje već tonu u kaos. Već dva tjedna ne može se praktično više putovati vlakom u Budimpeštu jer se tamošnji kolodvor Keleti nalazi u stanju opsade i postao je poprištem bitaka između policije i useljenika.i

Čovjek se ne može riješiti sumnje da cijelom stvari netko upravlja. Jesmo li svjedocima početka apokaliptičnih scenarija koji pripravljaju put Antikristovoj jednoj svjetskoj vladi? Treba li razbiti posljednje ostatke kršćanskog Zapada da se na njegovim ruševinama izgradi socijalistički „multikulturalni raj“ s miješanim stanovništvom koje ne poznaje ukorijenjenost u prošlosti, nego se sastoji samo još od građana svijeta kojima se može manipulirati i koje se može zamijeniti kako se god hoće? Takva predviđanja se mogu činiti smjelima, ali promatramo li današnji društvenopolitički razvoj u svjetlu Otkrivenja svetog Ivana, onda sve vrlo jasno upućuje na Antikristovu vladavinu koja je ondje prorečena. A to tim više, ako imamo pred očima novu sekularnu pseudo-religioznost rodne i ekološke ideologije koja posve jasno želi zamijeniti kršćanstvo. Njezini „misionari“ proširuju novu vjeru sa svim političkim i medijskim nasiljem i nastupaju sa zahtjevom da im se prizna dogmatska nezabludivost koja ne trpi protivljenje. Oni nam tako daju predokus buduće globalne tiranije.

No ovime se dalje ne trebamo baviti. Važnije je da se zapitamo koji su razlozi neopisivih kriza koje se u Europi – i drugdje – događaju. Razlozi se ne mogu lako pobrojati: ratovi i korumpirane vlade, primjerice, su povodi za današnje rijeke izbjeglica. Mutni poslovi i spletkarenja masonerije koja djeluje iza kulisa zacijelo u tome imaju udjela. Humanistički mentalitet „dobrog čovjeka“ koji prevladava sve još olakšava. Ali u istraživanju uzroka treba još dalje nastaviti.

Ratovi, razorni politički sustavi i ideologije sa svoje strane pronalaze vlastiti uzrok u čovjekovoj grješnosti. Bez grijeha ne bi bilo ratova ni krivovjerja. Grijesi ljudi ne mogu se pak drukčije nadvladati nego po Sinu Božjem Isusu Kristu koji je došao na svijet kao Otkupitelj svih ljudi. Gdje grijeh trijumfira, njegova otkupiteljska milost još nije prodrla. Gdje se pak širi Kristovo kraljevstvo mira, tu nestaje sotonina moć i nastaje civilizacija pravednosti i ljubavi. Dvijetisućljetna misijska povijest Crkve puža nam bezbrojne zadivljujuće dokaze ove istine.

Time nam biva jasnije što je istinsko rješenje za nadvladavanje cijele današnje bijede: to je posve jednostavno naš Gospodin Isus Krist: „I nema ni u kome drugom spasenja!“ii Sva druga nastojanja unaprijed su osuđena na propast. Njemu koji je „Put i Istina i Život“iii moraju se privesti svi ljudi! – Zašto se to pak nakon 2000 godina kršćanstva nije već poodavna dogodilo? Pitanje je opravdano, a odgovor na to u sebi krije daljnju dramatičnost: jer su kršćani premalo kršćani! „Cijela moć zlih leži u slabosti dobrih“, govorio je sveti Pio X. Danas svugdje nedostaje svetosti, uvjerenosti i misionarske ljubavi! A sada ćemo biti posve konkretni. Jamačno masoni, korumpirani političari, novinari i učitelji u svjetskim zbivanjima igraju svoju nesretnu ulogu. Pravo pitanje pak glasi, a tu svi moramo pomesti pred vlastitim pragom i upitati se: kako stvari stoje s mojom težnjom za svetošću, mojim vjerskim uvjerenjem i mojom misionarskom ljubavi? Svaki čovjek ne nosi samo odgovornost za vlastito spasenje, nego i za Kraljevstvo Kristovo uopće.


Svetost i misijska revnost su milosti koje nam posreduje Majka Božja Marija. Njoj se moramo uteći ako želimo postati korisni(ji) radnici u Gospodinovu vinogradu i Kristovi bojovnici. Immaculata je „znamenje veliko“ koji se u Apokalipsi pokazuje na Nebu radi pobjede nad protukršćanskim silama. Ona je Kraljica pod čijim su stijegom svi veliki sveci novog vijeka poput svetog Grigniona Montfortskoga ili Maksimilijana Kolbea krenuli u pohode duhovnih osvajanja.

Dajmo riječ ovome posljednjem.

Onaj tko želi voditi nadnaravni život, neka se čvrsto uhvati za Majku božanske milosti. Onaj tko se želi obratiti i posvećivati, mora se uteći majci Božjoj jer ona je posrednica svih milosti. Ovo otajstvo da sve primamo po Bezgrješnoj, još uvijek je malo poznato. To je razlogom zašto ga trebamo naviještati. Još i više: moramo osvojiti cijeli svijet za Bezgrješnu.iv

Stoga utecimo se Kraljici svete Krunice noseći revno Krunicu u rukama i moleći puni povjerenja i molimo je za jedno, a to je danas toliko nužno i jedino to može jamčiti budućnost ne samo Europe, nego i cijeloga svijeta: svetost i misionarska ljubav.

Sa svećeničkim blagoslovom,

p. Stefan Frey

Izvor: fsspx.at


i Ovo izvješće je pisano 4. rujna, a autor izvješća je dan kasnije morao putovati u Budimpeštu.
ii Dj 3,12
iii Iv 14,6
iv Sveti Maksimilijan Kolbe: „Neka Te bezgrješna vodi“

Arhiva bloga

Glasnik: