Christus Rex

Blažena Anna Katharina Emmerick o Kristovoj Crkvi


Crkva je samo Jedna, rimokatolička! I kada bi samo jedan jedini katolik još živio na zemlji, onda bi on činio jednu, sveopću, tj. Katoličku Crkvu, Crkvu Kristovu koju vrata paklena neće nadvladati.“ Ovo je bio odgovor hodočasniku (Clemensu Brentano koji je mislio da se Crkva sastoji od sve djece Božje bez razlike vanjske vjeroispovijesti.) I kada je uzvratio da su ipak svi koji vjeruju u Krista zacijelo djeca Božja, ona je odgovorila: „Ako Isus Krist kaže da djeca Božja trebaju častiti i ljubiti Boga kao Oca, onda moraju također i dragu Majku Božju zvati svojom Majkom i držati je svojom Majkom. Tko to pak ne uviđa i bez pouke to od sebe ne čini i ne vrši, komu je Očenaš prazna fraza, on sam je daleko od toga da bude djetetom Božjim.“

I vraćajući se opet Crkvi nastavila je: „Spoznaja veličine i divote ove Crkve u kojoj su sakramenti nepovrjedivo sveto sadržani u svojoj cijeloj snazi, nažalost je u našim danima rijetkost čak i kod svećenika. A budući da tako mnogo svećenika više ne zna što su, onda ni mnogi vjernici više ne znaju što su i što znači pripadati Crkvi. Kako nikakva ljudska sila ne bi mogla uništiti Crkvu, Bog je ustanovio Sveti red kao neizbrisiv biljeg. Dok na zemlji postoji još samo jedan valjano zaređen svećenik, Isus Krist po Presvetom Oltarskom Sakramentu kao Bog i Čovjek živi u svojoj Crkvi i tko, odriješen po svećeniku od grijeha, prima ovaj sakrament, on je istinski ujedinjen s Bogom.“


Izvor: gloria.tv

Arhiva bloga

Glasnik: