Christus Rex

Svjedoci Križa našega Gospodina Isusa Krista

Moji dragi prijatelji,

primit ćete sakrament svete Potvrde. Ne sumnjam u to da su vas vaši roditelji i svećenici dobro za to pripravili. Ovi su se ljudi potrudili i pomogli su vam da bolje razumijete bit svete Potvrde. Nakon obreda sami ćete moći prosuditi što sakrament Potvrde za vas znači.

Sam naš Gospodin Isus Krist htjede ustanoviti sakrament Potvrde. To se nije dogodilo bez razloga. Već samo ime “sakrament Potvrde“ znači da ćete biti utvrđeni u milosti koju ste primili već na krštenju, da će Duh Sveti kojeg ste primili na dan svojeg Krštenja, u Vama ubuduće obitavati u još većoj mjeri. Jednog ćete dana morati odlučno suprotstaviti zaprekama koje će vam se u vašem kršćanskom životu ispriječiti, puno većim, težim zaprekama.

Onda ćete ustrebati ovu posebnu milost Duha Svetoga. Osobito ćete ustrebati dar jakosti koji će vam Duh Sveti kod primanja ovog sakramenta darovati na divan način.

Na početku obreda biskup će ispružiti ruke i zazvati Duha Svetoga da uđe u srca. Pri tome biskup nabraja sve darove Duha Svetoga. U tom trenutku ipak još nećete primiti milost sakramenta. Na koncu ćete kleknuti do biskupovih nogu u pratnji vašeg krizmanog kuma. U tom trenutku, kad biskup položi ruku na vašu glavu i izgovori riječi sakramenta Potvrde, Duh će Sveti na osobit način sići u vašu dušu i opečatiti vašu dušu.

U vaše će se srce utisnuti neizbrisiv biljeg, kao i biljeg krštenja. Bit će to znak koji će biti vidljiv i očit svim anđelima i svecima neba. Oni će spoznati da ste vi primili milost sakramenta Potvrde.

Koji će biti učinci ove potvrdne milosti? To su na osobit način dva učinka. Prvi učinak je pomoć za vaše kršćansko posvećenje i usavršavanje. Ona će vam biti pomoć u kršćanskom životu. Zamijetit ćete da biskup vaše čelo znamenuje znakom križa. Time vam pokazuje da se ne smijete bojati svjedočiti križ našega Gospodina Isusa Krista. Ne smijete se bojati javno svjedočiti svoju vjeru u ovaj križ. Ovaj se križ mora utisnuti u vaše srce kako biste zadobili sve veću ljubav prema Gospodinu našem Isusu Kristu. Sve đavolske utjecaje i zle utjecaje svijeta, koji žele iskvariti vašu dušu, ovaj će križ od vas otklanjati. Na taj ćete način dobiti više hrabrosti i snage boriti se protiv đavlovih utjecaja i utjecaja svijeta.

Drugi se učinak sastoji u tome da trebate postati misionarima. Trebate biti misionari. Tko je krizman, postaje misionarom, vojnikom našega Gospodina Isusa Krista koji svoju vjeru ispovijeda u javnosti. Bez straha ćete svima koji vas okružuju pokazivati da ste katolici i da imate vjeru. Hrabro ćete iznositi svoje Vjerovanje kao na kraju ovog obreda. Pred okupljenom zajednicom, pred licem Crkve, svetih anđela, svetaca u nebu molit ćete Vjerovanje, Očenaš i Zdravomariju i tako ispovjediti svoju vjeru. Budite misionari i borci za Gospodina našega Isusa Krista!

Hodite tragovima onih koji su svoju vjeru posvjedočili vlastitom krvlju. Hodite tragovima mučenika koji su bili mladi ljudi kao i vi i koji su se suprotstavili svim zlim utjecajima, dali vlastiti život, prihvativši radije smrt i žrtvu, nego da izdaju našega Gospodina Isusa Krista.

To su učinci sakramenta potvrde. Vidite kako je osobito u današnje vrijeme bitan sakrament svete Potvrde. Đavao ima danas više mogućnosti utjecaja nego ikada prije. Dosada mu ove mogućnosti nisu u tolikoj mjeri bile na raspolaganju. Mogućnosti utjecaja kojima se danas služi, nalaze se svagdje. On ih pronalazi čak i u našim stanovima. Svagdje se nalaze utjecaji koji potiču na grijeh i koji nas udaljavaju od Gospodina našega Isusa Krista. Zahvaljujući jakosti koju ćete primiti od Duha Svetoga, od svog života možete načiniti kršćansko djelo. Slijedite primjer vaših dobrih kršćanskih roditelja. Slijedite primjer ljudi koji su vam prethodili u svetoj Crkvi i koji su isto kao i vi smjeli primiti milost sakramenta potvrde.


(Odlomak iz propovijedi preuzvišenog gospodina nadbiskupa Marcela Lefebvrea 29. listopada 1981. u Münchenu prigodom podjele sakramenta svete Potvrde)

Arhiva bloga

Glasnik: