Christus Rex

Sv. Alfonz Marija Liguori: Kratka vježba za savršenstvo I.
Sv. Terezija kaže: «Savršenstvo se ne sastoji su ekstazama, nego istinsko sjedinjenje duše s Bogom je sjedinjenje volje s voljom Božjom».

Bit savršenstva

Sve savršenstvo se sastoji u prakticiranju dviju stvari: odricanje (odvojenost) od stvorenja i sjedinjenje s Bogom. A sve je sadržano u velikom nauku koji nam je ostavio Isus Krist: Tko hoće ići za mnom neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. (Mt 16,24). 


1. Odricanje od stvorenja

A kao prvo kad se radi o odricanju od stvorenja sv. Ivan kaže: Jer što god je svjetovno - požuda tijela, požuda očiju i oholost života. (1 Iv 2, 16). Tako da sva ne savršenstva nastaju od triju neurednih ljubavi: ljubavi prema užicima, prema stvarima i samoljublju. O tome je lijepo kazala sv. Terezija: «Pravedno slijedi da tko ide za izgubljenim stvarima bude taker i sam izgubljen». 

1. 2. Nutarnja i vanjska mrtvljenja u užicima i zadovoljstvima 

Govoreći o prvoj ljubavi prema užicima i vlastitim zadovoljstvima, to se pobjeđuje s odricanjem od njih po nutarnjem i vanjskom mrtvljenju.  

NUTARNJE MRTVLJENJE uređuje strasti, tako da se ne djeluje iz samoljublja, ispraznosti, raspoloženja, čisto ljudskih motiva nego samo da se bude Bogu po volji. Sve nutarnje strasti su sadržane u dvjema bitnima, srdžbi i požudi.  

Kad se govori o srdžbi glavna strast je bijes koja se pobjeđuje krepošću blagosti a ona se prakticira slijedećim činima:

1. Ne ljutiti se nikada na bližnjega.

2. Blago razgovarati jednako sa svima. 

3. Govoriti tiho, vedra lica blagim riječima, posebno s osobama koje su se naljutile ili su dosadne. 

4. Podnositi u miru slabosti drugih, uvrede i dosađivanja. 

5. Ne uznemirivati se i ne padati u malodušje zbog vlastitih mana, nego ponizno odmah se podići u miru kajući se kratko bez da se više o tome razmišlja ponovno se uputiti s više gorljivosti i povjerenja u Boga, i to uvijek činiti kada se padne. 

6. Nikada ne govoriti niti djelovati kada je srce uznemireno. Sv. Franjo Saleški je govorio: «Dogovorio sam se sa svojim jezikom da ne govorim kada je uznemireno moje srce». Jako u takvim uznemirenostima koristi govoriti o njima sa duhovnikom ili drugom duhovnom osobom.

Kad se govori o požudi treba odstraniti svaku neurednu ljubav svim osobama, posebno mladima prema razlitom spolu time da se izbjegavaju njihovi razgovori, riječi ili ljubavna pisma, darovi, šale i sve drugo što može u njima zapaliti neurednu ljubav. Sv. Terezija kaže: «Odstranite očima grešne prigode, duša se odmah okreće Bogu».

A ako su rodbinski povezani neka se pobrinu da prije udovolje Bogu do li sami sebi, jer rodbina više želi svoje probitke nego našu korist. Zato treba:

1. Ne propustit prakticiranje kreposti potrebnih za pristajanje uz njihov poziv.

2. Kada Bog poziva na savršeniji životni stalež treba ih hrabro napustiti, slušaji prije boga nego njih.
 
3. Ne miješati se u obiteljske poslove štetne za našu korist, bez da to točno od nas zahtjeva ljubav. 

Arhiva bloga

Glasnik: